Sökning: "håkan svahn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden håkan svahn.

  1. 1. Hur bedömer banker immateriella tillgångar vid kreditbedömning av småföretag

    Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

    Författare :Robert Pitula; Håkan Svahn; [2007]
    Nyckelord :Immateriella tillgångar; Kreditbedömning; Små företag;

    Sammanfattning : Uppsatsen behandlar och ser på hur banker bedömer immateriella tillgångar vid kreditbedömningar av småföretag.... LÄS MER