Sökning: "håldäck"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet håldäck.

 1. 1. Möjligheten att använda håldäck som väggbeklädnad inom lantbruket

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Fredrik Dobak Andersson; [2021]
  Nyckelord :håldäck; väggelement; vindlast; spannmålslast;

  Sammanfattning : I takt med att byggnader och byggmaterial inom lantbruket blir allt dyrare så uppstår det en efterfrågan på lägre fasta kostnader såsom billigare byggnader. Betong är ett slitstarkt och bra material för lantbruksbyggnader. Nackdelen är att det är relativt dyrt att bygga med. LÄS MER

 2. 2. Bjälklagselement i håldäck och korslimmat trä : En jämförelsestudie mellan två bjälklagselement

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Oscar Ageby; Nardin Sher; [2021]
  Nyckelord :Cross - laminated timber; hollow core slab; steel frame; CO2 equivalents; Korslimmat trä; håldäcksbjälklag; stålstomme; CO2-ekvivalenter;

  Sammanfattning : I dagens samhälle ligger fokus på hållbarhet vilket ställer höga krav på konstruktören vid utformningav stommen till flerbostadshus. En stor del av CO2-utsläppen inom byggprocessen kan härledas tillmaterialvalet där förbränning av kalk inom cementindustrin och framställning av stål ur järnmalm ärbland de främsta faktorerna till utsläppen. LÄS MER

 3. 3. Balance between financial and quality gains in housing production : A study on concrete and wooden frames

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Gabriella Bystedt; Fatima Estrada Bernuy; [2021]
  Nyckelord :quality management systems; purchasing; prefabricated perforated decks; load-bearing wall elements; concrete; wood; kvalitetsledningssystem; inköp; prefabricerade håldäck; bärande väggelement; betong; trä;

  Sammanfattning : With increased demand for housing in Sweden's metropolitan regions, it is of greatimportance to meet the need and build more. The supply of housing is governed byaccess to land and what it costs to build apartment houses. LÄS MER

 4. 4. Håldäck och ingjutna lyft- Hur kan arbetet med ingjutna lyft i håldäcksproduktionen förbättras?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Niklas Himmelroos; Anton Humle; [2021]
  Nyckelord :Molded lifts; additional work; safety; efficiency.; Ingjutna lyft; merarbete; säkerhet; effektivitet.;

  Sammanfattning : Företaget AB Strängbetong har på senare tid noterat ett ökat antal ingjutna lyft i tillverkningen av håldäckselement vilket skapar merarbeten. För att kunna vara konkurrenskraftiga på marknaden krävs en billig och effektiv produkt som är enkel att tillverka. LÄS MER

 5. 5. Dynamic analyses of hollow core slabs : Experimental and numerical analyses of an existing floor

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad; KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Markus Hansell; Panagiotis Tamtakos; [2020]
  Nyckelord :Hollow core slab; Structural dynamics; Signal analysis; Mode shape; Frequency response function; Complex mode; FE-model; Håldäcksbjälklag; Strukturdynamik; Signalanalys; Modform; Frekvenssvar; Komplex mod; FE-modellering.;

  Sammanfattning : For intermediate floors in residential and office buildings, as well as in parking garages and malls, there is a wide use of hollow core concrete slabs in Sweden today. Hollow core slabs are precast and prestressed concrete elements with cylindrical-shaped voids extending along the length of the slab. LÄS MER