Sökning: "hållbar fastighet"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden hållbar fastighet.

 1. 1. Vertikal förtätning med tredimensionellfastighetsbildning : En undersökning av förutsättningarna

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Julia Bivrin; Frida Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Three-dimensional property formation; vertical densification; densification; Tredimensionell fastighetsbildning; vertikal förtätning; påbyggnation; förtätning;

  Sammanfattning : Invånarantalet i Sverige ökar och bristen på bostäder likaså. Mark att bebygga minskar och förtätning är något som det pratas mycket om. Tredimensionell fastighetsbildning infördes år 2004 och ett motiv till det var för att underlätta vid på- och nybyggnation på befintliga byggnader. LÄS MER

 2. 2. Systemanalys av termisk samverkan mellan solceller och värmepump i flerbostadshus : Modellering och scenarioanalyser av innovativa systemutformningar samt  väderförhållanden med fokus på energi, klimat och ekonomi

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Gustav Green; [2018]
  Nyckelord :energisystem; fastighet; COP;

  Sammanfattning : Att arbeta mot minskad klimatpåverkan är centralt i dagens samhälle och ett måste för en hållbar utveckling. Ett omdiskuterat område är utfasningen av äldre, fossilt baserad, elproduktion för att ge plats åt förnybar elproduktion. Det vill säga ”grön el”. Solceller, en typ av grön el, har under de senaste åren blivit billigare. LÄS MER

 3. 3. Enskilda avlopp : problematik ur miljösynpunkt samt kommunens roll och utmaningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Isabell Vesterberg; [2018]
  Nyckelord :Små avlopp; Miljölagstiftning; Kommun; Tillsyn; Utmaningar;

  Sammanfattning : Enskilda avlopp, det vill säga avloppsanläggningar som ligger utanför kommunalt VA-område och som behandlar avlopp från ett eller en grupp av hushåll, är ett aktuellt ämne som uppmärksammats mer och mer på senare år. Många avlopp klarar inte de krav på rening som finns idag vilket innebär att de kan bidra till miljö- och hälsoproblem som övergödning, smittspridning och spridning av miljöfarliga ämnen. LÄS MER

 4. 4. Rättighetshantering vid bildandet av 3D fastigheter : med fallstudie Karlatornet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :David Johansson; Simon Stefansson; [2017]
  Nyckelord :3D Fastigheter Gemensamhetsanläggning Fastighetsbildning Förvaltning;

  Sammanfattning : 3D fastigheter möjliggör att byggnader kan delas upp i flera fastigheter för olika ändamål med olika ägare. 3D fastigheter bildas i lantmäteriförrättningar genom avstyckning, fastighetsreglering eller klyvning. Vid bildande av en 3D fastighet finns specifika krav som måste uppfyllas för att den ska bli lämplig för sitt ändamål. LÄS MER

 5. 5. Energiutredning av en hälsocentral samt förbättringsarbete av modulen Energi & Miljö i DeDU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Simon Östergren; [2017]
  Nyckelord :energi; vårdcentral; dedu; hälsocentral;

  Sammanfattning : Byggnadssektorn är en av de tre största områdena inom världens energianvändning och den står för ungefär en tredjedel av den totala energianvändningen. Det är därför av stor vikt att byggnadssektorn effektiviseras för en mer hållbar framtid. LÄS MER