Sökning: "hållbar kläder"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden hållbar kläder.

 1. 1. Slow fashion- konsumera mer för att konsumera mindre? : En semiotisk bildanalys av varumärket Djerf Avenue i relation till minimalism och slow fashion.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :mathilda blomqvist; Jennifer Rygaard; [2023]
  Nyckelord :Livsstil; minimalism; slow fashion; klädstil; konsumtion; varumärke;

  Sammanfattning : Studien “Slow fashion - konsumera mer för att konsumera mindre” undersöker hur Djerf Avenue kommunicerar varumärkesidentitet baserat på slow fashion i relation till minimalistisk livsstil på Instagram. Fast fashion innefattar, billigt producerat mode med låg kvalitet och kort levnadstid, där överkonsumtion mättar behovet av att följa trender i stunden. LÄS MER

 2. 2. Hållbar klädkonsumtion och dess betydelse för konsumenten Studenters och inkomsttagares syn på kläder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Benjamin Mulder Ahanin; Ebba Nyrén; [2022-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hållbar klädkonsumtion – det låter bra, men hur gör jag? : En kvalitativ intervjustudie om ungas resonemang kring kläder och klädkonsumtion

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Josefine Hummel; Cecilia Castillo Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Klädkonsumtion; konsumtionsbeteende; konsumtionsattityd; hem- och konsumentkunskap; hållbar klädkonsumtion;

  Sammanfattning : Bakgrund Klädindustrin kritiseras för negativ påverkan på miljön och social orättvisa i fabriker. Klädföretagens ambition att öka produktionens effektivitet och pressa priserna hotar FN:s hållbarhetsarbete och de uppsatta målen i Agenda 2030. Trots detta har klädkonsumtionen ökat. LÄS MER

 4. 4. Hur unga vuxna går tillväga när de shoppar online : En kvalitativ studie om shopping online och hållbarhet

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sara Bagger; Moa Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Sustainable consumption; Green consumption; Ethical consumption Digitalization; Hållbar konsumtion; Grön konsumtion; Etisk konsumtion Digitalisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera hur unga vuxna går tillväga när de handlar kläder och skor online. Vi befinner oss i en tid då det sker ett skifte från att handla i fysiska butiker till onlinebutiker och med tanke på den negativa effekt som klädbranschen har på miljön är det viktigt att tänka hållbart när man handlar online. LÄS MER

 5. 5. #SHEINHAUL – Klimathotets sämsta vän? : en analys av unga kvinnors konsumtionsvanor utifrån Instagram-hashtaggen #SHEINHAUL

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Tindra Ekroll Heurlin; Ida Ottosson; [2022]
  Nyckelord :Instagram; Fast Fashion; #SHEINHAUL; Identitet; Bourdieu.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Scrollandet på medieplattformen Instagram är numera en vardaglig rutin för många unga kvinnor. Plattformen har kommit att bli en viktig plats för bland annat stora fast fashion-företag att marknadsföra sig på. LÄS MER