Sökning: "hållbar livsstil"

Visar resultat 1 - 5 av 157 uppsatser innehållade orden hållbar livsstil.

 1. 1. The Forever Home : Minskat avtryck - inte livskvalitet

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Jonas Merhawi; Pontus Smedhagen; [2023]
  Nyckelord :hållbart självförsörjande småhus;

  Sammanfattning : Hållbart byggande och ett lokalt resursåterbruk är ett måste föratt vi ska kunna möta de klimatmål som Sverige har. Detta examensarbeteämnar därför att studera en byggnadstypologi medtillhörande system som tar till vara på naturresurser och bidrarpositivt till ett klimatneutralt leverne. LÄS MER

 2. 2. Slow fashion- konsumera mer för att konsumera mindre? : En semiotisk bildanalys av varumärket Djerf Avenue i relation till minimalism och slow fashion.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :mathilda blomqvist; Jennifer Rygaard; [2023]
  Nyckelord :Livsstil; minimalism; slow fashion; klädstil; konsumtion; varumärke;

  Sammanfattning : Studien “Slow fashion - konsumera mer för att konsumera mindre” undersöker hur Djerf Avenue kommunicerar varumärkesidentitet baserat på slow fashion i relation till minimalistisk livsstil på Instagram. Fast fashion innefattar, billigt producerat mode med låg kvalitet och kort levnadstid, där överkonsumtion mättar behovet av att följa trender i stunden. LÄS MER

 3. 3. Upplevelsen av att använda ett digitalt motivationsprogram för en hälsosam och hållbar livsstil hos personer med diabetes typ 2 eller prediabetes

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Therese Svedberg; [2023]
  Nyckelord :Digital health; behavior change; physical activity; diet; type 2 diabetes; non-communicable diseases; prevention; qualitative; interviews; Digital hälsa; beteendeförändring; fysisk aktivitet; kost; diabetes typ 2; icke smittsamma sjukdomar; prevention; kvalitativ; intervjustudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Icke smittsamma sjukdomar, som diabetes typ 2, är en stor och ökande utmaning för ett hållbart samhälle. Diabetes typ 2 går att förebygga och behandla genom hälsosamma levnadsvanor. LÄS MER

 4. 4. Kvinnliga hälsoprofiler på Instagram En kvalitativ innehållsanalys av svenska kvinnliga hälsoinfluensers på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Amanda Johansson; [2022-05-20]
  Nyckelord :Sociala medier; träning; hälsa; kost; livsstil;

  Sammanfattning : I samband med de sociala mediernas framfart har nya yrkesmöjligheter växt fram. Ett sådant yrke är att vara en så kallad influenser på sociala medier. En influensers arbetsuppgift är att sprida budskap eller göra reklam till sina många följare. LÄS MER

 5. 5. Förskolans utemiljö : Fysisk aktivitet och rörelseglädje för ett hälsosamt liv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Veronica Nyrén Carlén; Viktoria Pettersson; [2022]
  Nyckelord :förskola; utemiljö; fysisk aktivitet; rörelseglädje; hälsa; välmående; hållbar livsstil;

  Sammanfattning : Sammanfattning Studien handlar om fysisk aktivitet i förskolan, vad den betyder för hälsa och välmående där rörelseglädjen och utemiljön har en framträdande roll. Människor i dagens samhälle blir alltmer stillasittande, vilket ger ohälsosamma effekter på människan. LÄS MER