Sökning: "hållbar måltid"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden hållbar måltid.

 1. 1. Den svenska skolmåltiden ur ett hållbarhetsperspektiv : klimatpåverkan, trender och utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Amanda Sjölund; [2021]
  Nyckelord :livsmedelssystem; offentlig måltid; måltidsanalys; rekommendationer;

  Sammanfattning : Livsmedelssystemet står för omkring en fjärdedel av de globala utsläppen av växthusgaser och bidrar samtidigt med stora påfrestningar på planetens naturliga system. Vid år 2050 beräknas världens befolkning uppnå ungefär 10 miljarder människor. LÄS MER

 2. 2. Varför äts maten inte upp?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Yuriko Fujita Friedrich; [2020-08-05]
  Nyckelord :Den medvetna måltiden; FAMM; matsvinn; måltidsprocessen; tallrikssvinn;

  Sammanfattning : Cirka en tredjedel av maten i världen idag slängs som matsvinn och detta anses som en stor problematik inom hållbar utveckling. I slutet på 2019 kom ut remissen med de reviderade råden om måltider på sjukhus. I remissen läggs det särskilt tonvikt på personcentrerade måltider samt miljö och hållbarhet. LÄS MER

 3. 3. Matsvinn i hem och konsumentkunskapssalen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jens Karlberg; Stina Andersson; [2020]
  Nyckelord :Attityder; Hem- och konsumentkunskap; Hållbarhet; Hållbar utveckling; Matsvinn; Miljömedveten;

  Sammanfattning : SammanfattningMatsvinn är den mat som slängs i onödan, livsmedel som hade konsumerats eller säljas om det hade hanterats annorlunda. I hem-och konsumentkunskapssalen (hkk) slängs dagligen mat som eleverna lagat men inte ätit upp. Att slänga mat är att slösa på resurser vilket drabbar miljön och ekonomin negativt. LÄS MER

 4. 4. En hållbar offentlig måltid Vad inkluderas i en miljömässigt hållbar måltidspolicy?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Viktor Lundberg; [2020]
  Nyckelord :offentlig måltid; miljömässiga hållbarhetskriterier; kommuner hållbar utveckling.;

  Sammanfattning : Måltidsorganisationer inom offentlig sektor har alltmer börjat arbeta med måltidspolicys och i dessa implementera miljömässiga hållbarhetskriterier för att reducera måltidernas miljöpåverkan. I Livsmedelsverkets senaste kartläggning av måltider i kommunala förskolor, grundskolor och omsorgsverksamheter synliggjordes det att var femte måltidspolicy saknar kriterier relaterat till miljömässig hållbarhet samt att uppföljning av måltidspolicys endast genomförs av ett fåtal. LÄS MER

 5. 5. CO2 savings of selling food surplus in plastic trays compared to incineration and anaerobic digestion in Sweden. : With an application at KTH Royal Institute of Technology

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Viktoria Rodopoulou; [2019]
  Nyckelord :waste management; food surplus; energy savings; waste to energy technologies; life cycle assessment;

  Sammanfattning : Food waste has become a global environmental concern in recent years with food waste prevention being the optimal solution. In Sweden, initiatives to reduce food waste, focus on re-using methods like selling or donating food. The purpose of this study is to analyze the environmental savings, in terms of CO2 eq. LÄS MER