Sökning: "hållbar matkonsumtion"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden hållbar matkonsumtion.

 1. 1. Ett hållbart budskap -Livsmedelsverkets kommunikation via Instagram om kostens betydelse för klimat och miljö

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Britt-Marie Ek; Lisa Jonsson; Malin Ljunggren; [2021-08-30]
  Nyckelord :Beteendeförändring; hållbar matkonsumtion; klimat; kommunikation; kost; Livsmedelsverket; matsvinn; miljö; Stages of Change Model;

  Sammanfattning : Matkonsumtionen har stor påverkan på miljö och klimat. Kunskapsökning och beteendeförändringar behövs för att konsumtionen ska bli hållbar. Livsmedelsverket är den myndighet som har i uppgift att ge råd och sprida vetenskapligt förankrad kunskap om hållbara matvanor till konsument. LÄS MER

 2. 2. Vad tycker DU om den vegetariska skollunchen?”.En enkätundersökning om grundskoleelevers, vårdnadshavares och lärares attityder till vegetariska respektive köttbaserade måltider i skolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Maja Elf; Josephine Pettersson; [2021-08-30]
  Nyckelord :Vegetarisk mat; hållbar matkonsumtion; skolmåltider; barn; attityd;

  Sammanfattning : Skolans måltider har stor potential att driva hållbarhetsarbeten i kommuner i rätt riktning. I samband med att kommuner i Sverige introducerat mer vegetariska rätter i skolmåltiden som ett sätt att minska klimatpåverkan har det mötts av motstånd från elever, vårdnadshavareoch lärare. LÄS MER

 3. 3. Konsumenter av framtidens mat: En kvalitativ studie om barns uppfattning kring hållbar matkonsumtion.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Emmili Ali Yoshiguchi; Beatrice Strid; [2021-08-30]
  Nyckelord :Fenomenografi; Hållbarhetsperspektiv; Matvana; Socioekonomisk bakgrund; Årskurs 1;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är idag ett högst aktuellt ämnet och maten som konsumeras har stor påverkan på miljön och bidrar till utsläpp av växthusgaser. Idag finns det forskning som påvisar att socioekonomisk bakgrund påverkar familjers matvanor, däremot finns det lite beforskat om huruvida socioekonomisk bakgrund påverkar uppfattningen om hållbar matkonsumtion, som att äta mer vegetabilier, begränsa köttkonsumtion och välja mer närproducerade alternativ. LÄS MER

 4. 4. Påverkar information kring näringsinnehåll och ekologisk hållbarhet fysiskt aktiva konsumenters attityder till insekter som mat?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Julia Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Insects; food; survey; attitudes; nutrition; ecological sustainability; Insekter; mat; enkätundersökning; attityder; nutrition; ekologisk hållbarhet;

  Sammanfattning : Nuvarande matkonsumtion världen över bidrar till den globala miljöförstöringen. För att kunna främja en hållbar utveckling behöver alternativa näringskällor nyttjas och insekter är ett näringsriktigt livsmedel med hög proteinkvalitet som kan ersätta andra traditionella animaliska produkter. LÄS MER

 5. 5. En studie om hur e-handelstjänster kan designas för att främja ett hållbart konsumtionsbeteende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Moa Gottschalk; Emilia Björk Roth; [2021]
  Nyckelord :Sustainable consumption; E-commence; Gamification; Game elements; Guidelines; Goals; Hållbar konsumtion; E-handel; Gamification; Spelelement; Riktlinjer; Mål;

  Sammanfattning : Idag är konsumtion en av de största faktorerna till en ökad global uppvärmning, och människors negativa vanor till matkonsumtion ökar. I dagens samhälle är därför klimatet en viktig fråga, och klimatförändringarna som uppstår kan ha negativa konsekvenser på människors levnadssätt. LÄS MER