Sökning: "hållbar nyckeltal"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden hållbar nyckeltal.

 1. 1. Teknisk tillgänglighet och dess betydelse för underhållsarbete i produktion

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Alex Sundin; Alfred Lifwergren; [2021]
  Nyckelord :Maintenance; Technical availability; OEE; OPE; key performance indicators; production system; Sustainability; Underhåll; Teknisk tillgänglighet; OEE; OPE; Nyckeltal; produktionssystem; hållbarhet;

  Sammanfattning : Examensarbetet utfördes hösten 2020 på Scania Industrial Maintenance i Södertälje. Arbetet har fokuserat på två avdelningar inom produktionsavsnitten Transmissionsbearbetning samt Motorbearbetning, en avdelning från vardera produktionsavsnitten. LÄS MER

 2. 2. Nyckeltal för effektivisering och förbättringsarbete

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Ali Hamra; Issa Abdulahad; [2021]
  Nyckelord :OEE; TPM; OEE; TPM;

  Sammanfattning : Företaget TPC Components AB som ligger i Västerås är ett av Europas ledande precisiongjuterier. För tillfället befinner sig TPC i ett läge där efterfrågan är så hög att produktionen inte hinner med och därmed försöker man höja produktionseffektiviteten och identifiera förlusterna som påverkar. LÄS MER

 3. 3. Teknisk Tillgänglighet : En insyn på dess tillämpning inom tillverkningsindustrinTechnical

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Aidin Baghestani; Fahim Rahman; [2021]
  Nyckelord :Availability; Serial availability; parallel availability; MTBF; MTTR; Reliability; Production maintenance; Predictive maintenance; Corrective maintenance; Tillgänglighet; Seriell tillgänglighet; Parallell tillgänglighet; MTBF; MTTR; Driftsäkerhet; Underhållsmässighet; Underhållssäkerhet; Funktionssäkerhet; Produktionsunderhåll; Förebyggande underhåll; Avhjälpande underhåll;

  Sammanfattning : Inom tillverkningsindustrin präglas ständig utveckling och förbättringsarbete, speciellt när det kommer till produktionsavdelningen, som är hjärtat för verksamheten. Det är här produkterna vi konsumenter drömmer om visualiseras, definieras och förbereds för att komma till liv. LÄS MER

 4. 4. Nyckeltal inom hållbarhet : Fallstudie om nyckeltal inom ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet som kan appliceras inom materialhanteringsprocessen med avseende på truckverksamheten.

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Helen Eshete; Sohel Abdu; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete har genomförts som en del av ett forskningsprojekt på KTH. Utvecklingen mot industri 4.0 kommer medföra nya metoder och verktyg för att optimera verksamheter. Hållbarhet är viktigt koncept idag och kan delas in i tre aspekter; ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. LÄS MER

 5. 5. Sambandet mellan finansiell lönsamhet och koldioxidprestanda : En studie på svenska fastighetsverksamheter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Josephine Johnzon; [2021]
  Nyckelord :real estate operations; carbon intensity; environmental performance; sustainable finance; fastighetsbolag; koldioxidintensitet; miljöprestanda; hållbar finans;

  Sammanfattning : Bakgrund: Med anledning av den globala uppvärmningen behövs en omställning till en cirkulär ekonomi. Svenska fastigheter står för en stor del av samhällets energianvändning men har också genomgått en betydande energieffektivisering de senaste decennierna. LÄS MER