Sökning: "hållbar omställning"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade orden hållbar omställning.

 1. 1. Hållbar utveckling för vem?: En studie av Skogsupprorets förståelse av konflikten mellan samer och skogsindustrin i Sveriges hållbara omställning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Saga Pilblad Hjerpe; [2021-07-09]
  Nyckelord :grön kolonialism; hållbar omställning; kapacitetsrättvisa; markanvändningskonflikt; motståndsrörelse; samer; samisk miljörättvisa; skogsbruk;

  Sammanfattning : Sverige ställer just nu om till en hållbar utveckling där ingen ska lämnas utanför. På grund av omställningen har utvinning av naturresurser i Sápmi ökat. Skogsråvaror har en betydande roll i omställningen, vilket medfört att befintliga markanvändningskonflikter mellan samer och skogsindustrin har intensifierats. LÄS MER

 2. 2. Regionala infrastruktursatsningars påverkan på hållbar mobilitet i Landvetter Södra

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Alma Jolby; Catherine Svedhem; [2021-06-23]
  Nyckelord :Hållbar mobilitet; samhällsplanering; infrastruktursatsningar; planeringsstrategier; Härryda kommun; Trafikverket;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis studies the impacts of regional infrastructure investments on sustainablemobility at a local level. The study is based on the new planned town Landvetter Södra, Härrydamunicipality. To achieve goal 11 in Agenda 2030, a change in travel behaviour and trafficplanning in favor of sustainable means of transport is required. LÄS MER

 3. 3. A Green New World : How the Real Estate Sector is Working with Sustainable Financing in Regard to the EU Taxonomy

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sanna Backenroth; Casper Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :EU Taxonomy; sustainability; sustainable finance; real estate finance; EU-taxonomi; hållbarhet; grön finansiering; fastighetsfinansiering;

  Sammanfattning : The EU Taxonomy is a new regulation produced to set a European standard for sustainable investments and to allocate capital for a sustainable transition. The Taxonomy aims to regulate several sectors, one of which is the real estate sector. LÄS MER

 4. 4. Lagerplats och logistiklösningar

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Alexander Anongdeth; Oskar Mikaelsson; [2021]
  Nyckelord :EMEA; SMT; Internal and external Leads; Cost per year; Annuity; Investments costs; Distance; Carbon dioxide emissions; EMEA; SMT; Interna och Externa Ledtider; Kostnader per år; Annuitet; Investeringskostnader; Distans; Koldioxidutsläpp;

  Sammanfattning : Examensarbetet utfördes under våren 2021 på ett svenskt företag i Centrala Sverige. Uppdraget har som syfte haft att få en objektiv inblick i företagets lagersituation för försäljningen i EMEA. LÄS MER

 5. 5. Volymbaserat underhåll

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Patrik Axelsson; Sanna Korhonen; [2021]
  Nyckelord :Preventive maintenance; volume based maintenace; meter based maintenance; Förebyggande underhåll; volymbaserat underhåll; mätarstyrt underhåll;

  Sammanfattning : Examensarbetet utfördes på Scania Industrial Maintenance. Historiskt på Scania har intervallerna för det förebyggande underhållet (FU) på produktionsutrustningen bestämts baserat på kalenderdatum. Då kalenderdatum inte tar hänsyn till produktionsutrustningens faktiska användning så anpassas inte underhållet efter användningen. LÄS MER