Sökning: "hållbar turism"

Visar resultat 1 - 5 av 151 uppsatser innehållade orden hållbar turism.

 1. 1. Tällberg och Turism. En kvalitativ studie i destinationsutveckling ur ett historiskt geografiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Amanda Högman; [2020-09-04]
  Nyckelord :”Turism”; ”Destinationsutveckling”; ”Historisk geografi”; ”Planering”; ”Hållbarhet”;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att, genom ett historiskt geografiskt perspektiv, förklara en destinationsutvecklingsprocess som pågått under lång för att se hur detta påverkar det lokalsamhälle där turismen sker. Studien undersöker även huruvida en sådan process lämnar spår i nutida planering och destinationsutveckling, i form av bland annat strategidokument. LÄS MER

 2. 2. Staycation möter demografi - En kvantitativ studie om staycation och hur det kan fungera som ett uttryck av kulturellt kapital

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Filippa Neergaard; Moggi Hoff; [2020]
  Nyckelord :Staycation; semester; hållbar turism; demografiska variabler; kulturellt kapital; Social Sciences; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: ​Tidigare forskning har påvisat att att den fysiska distansen mellan hemmet och semestern måste minskas. Staycation föreslås därför vara ett mer hållbart sätt att semestra på då det syftar till att semestra i närheten av sitt hem istället för långväga resor. LÄS MER

 3. 3. Att kommunicera hållbarhet inom turism : Hur kommunicerar aktörer inom besöksnäringen hållbarhet i digitala kanaler? Om det inte syns, hur vet vi att det finns?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Titti Seehathao; Helena Levin Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :Sustainable tourism; digital channel; marketing; communication; tourism; hospitality; Hållbar turism; digitala kanaler; marknadsföring; kommunikation; turism; besöksnäring;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka hur aktörer inom besöksnäringen i Värmland arbetar med att kommunicera hållbarhet i digitala kanaler. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod med socialkonstruktivism och diskursanalys som vetenskaplig inriktning samt ett abduktivt angreppssätt. LÄS MER

 4. 4. Fallet Lalandia: Ett exempel på hållbar destinationsutveckling? : En diskursanalys av hållbarhetsaspekter i ett samtida destinationsutvecklingsprojekt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring; Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Emma Danielsson; Nathalie Jensen; [2020]
  Nyckelord :Sustainable destination development; Tourism; Urban planning; Hållbar destinationsutveckling; Turism; Samhällsplanering;

  Sammanfattning : Hållbar destinationsutveckling ses idag som en viktig motor för regional tillväxt och utveckling. Trots detta råder en osäkerhet om vad det innebär i praktiken och det saknas en tydlig vägledning för hur destinationer kan utvecklas utan bekostnad på samhällsutvecklingen och den befintliga omgivningen. LÄS MER

 5. 5. Developing a SustainableSupply Chain for Waste Management : A Case Study of Lombok

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Oscar Wiberg; Anton Östblom; [2020]
  Nyckelord :Waste management; sustainable; developing countries; Lombok; Indonesia; supply chain; investment; sustainability; plastic recycling; Avfallshantering; hållbar; hållbarhet; utvecklingsländer; Lombok; Indonesien; distributionskedja; investeringar; plaståtervinning;

  Sammanfattning : Lombok is an island in Indonesia located next to, and slightly smaller than Bali. The tropical island has the potential tobecome “the next Bali” in terms of tourism and is like many other developing countries, suffering from inadequate solid waste management, as of 2020 only managing 20% of its waste. LÄS MER