Sökning: "hållbar turismutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden hållbar turismutveckling.

 1. 1. "Det är roligare att servera en salmbärssylt från grannen än en burksylt från Lidl"  : En kvalitativ studie om hur svenska ekoturismföretag arbetar för att skapa hållbar turismutveckling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Emma Moberg; Yen Phoosaensri; Anna Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :Ekoturism; hållbar turismutveckling; hållbarhet; miljö; bärkraft; ekoturismföretag;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna studie är att skapa en förståelse över vilka sätt som ekoturismföretag bidrar till hållbar turismutveckling utifrån ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv, samt att skapa en förståelse över hur ekoturism och hållbar turismutveckling definieras. Följaktligen är studiens frågeställning: på vilka sätt bidrar ekoturismföretag till hållbar turismutveckling? Metod Studien är genomförd via en deduktiv ansats med utgångspunkt i tidigare forskning om ekoturism och hållbar turismutveckling. LÄS MER

 2. 2. Ingen vill ha turister som åker hit, förstör och eldar upp ön : En studie om turismens hållbara utveckling i Stockholms skärgård

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Sandra Johander; Josefin Zakrisson; [2019]
  Nyckelord :Archipelago; Sustainability; Competitiveness; Tourism development; Skärgård; Hållbarhet; Konkurrenskraft; Turismutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för hur turismens utveckling på en destination i Stockholms skärgård påverkar destinationens hållbarhet. För att undersöka detta har studien avgränsats till Sandhamn då det är en av de populäraste destinationerna i Stockholms skärgård. LÄS MER

 3. 3. Orust- möjligheternas ö till hållbar turism?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Pernilla Karlsson; [2017-10-03]
  Nyckelord :hållbar turism; hållbar destinationsutveckling; hav; natur; miljö;

  Sammanfattning : Turismen på ön har alltid haft en viktig roll i Orusts näringsliv och idag är den större än någonsin. På somrarna är det fullt med turister överallt på ön. Vissa av besökarna kommer med båt och bor i någon av gästhamnarna på ön medan andra kommer med bil eller buss för att antingen bara stanna över dagen eller övernatta. LÄS MER

 4. 4. Mer än skog och hav : En studie om naturturismen och dess påverkan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Marika Hermansson; [2017]
  Nyckelord :Turism; naturturism; hållbarhet; hållbar turism; hållbar turismutveckling; ekonomisk påverkan; miljömässig påverkan; sociokulturell påverkan.;

  Sammanfattning : Studien har undersökt vilken påverkan naturturism har haft på området södra Bohuslän. Området har en varierande natur och ligger i Västra Götaland som har flest antal naturturismföretag i Sverige, detta gör området lämpligt för en studie om naturturism. LÄS MER

 5. 5. Surfing mellan fjällen : en studie om ekoturism i surfingdestinationen Hoddevik Norge

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Erik Ny; [2017]
  Nyckelord :Ekoturism; Hoddevik; Surfingturism; Hållbar turism;

  Sammanfattning : TITEL: Surfing mellan fjällen – en studie om ekoturism i surfingdestinationen Hoddevik Frågeställning: Studiens huvudfråga grundar sig i de konsekvenser turism kan föra med sig. För att förhindra en destruktiv turism kan ekoturismen ses som ett redskap. Studien undersöker hur ekoturism kan användas i Hoddevik för surfingaktörer. LÄS MER