Sökning: "hållbar utveckling Ikea"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden hållbar utveckling Ikea.

 1. 1. Hållbar utveckling och intern miljökommunikation - Företagande med naturen som intressent och kommunikation som verktyg

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Olof Johansson; [2017]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Miljö; Miljökommunikation; Intressenter; Miljömanagement; Ikea.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur Ikea Customer Support Centres interna miljökommunikation fungerar. Med teoretiska utgångspunkter i att som företag betrakta naturen som en intressent samt vikten av ett holistiskt miljöarbete för att tillfredsställa denna, belyser och utforskar studien hur intern kommunikation kan användas som verktyg för spridning och implementering av miljö- och hållbarhetsarbete. LÄS MER

 2. 2. Mellan konflikt och konsensus : Hur en ideell organisation hanterar sin självständighet i ett företagssamarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jon Egerlid; [2017]
  Nyckelord :ideella organisationer; civilsamhälle; företagssamarbete; CSR; ideell sektor; kooptering; co-optation; undervisning; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyse what risks an NGO faces when entering collaboration agreements with a corporation. This is done through a case study of Energifallet, a collaboration project between The Swedish Society for Nature Conservation and global furniture company Ikea. LÄS MER

 3. 3. Waste management in Sweden – Case study at the IKEA warehouses in Älmhult

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Caroline Eliasson; [2015]
  Nyckelord :Swedish waste management; EU’s waste directive; Waste hierarchy; Environmental objectives; Policy instruments; IKEA; Recycling; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The thesis consists of a description of the waste management in Sweden today, related to a case study at IKEA’s warehouses in Älmhult. Waste is globally one of the most important environmental challenges. LÄS MER

 4. 4. Miljöinvestering, dagens investering?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Jenny Eriksson; Linnea Carlsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ”Our common future” heter rapporten som skrevs av Världskommissionen (1987). Rapporten som senare lade grunden till begreppet hållbar utveckling. Utifrån hållbar utveckling så har begreppet CSR myntats. Ett begrepp som används bland företag för att beskriva arbetet utifrån ekonomiska sociala och miljömässiga aspekter. LÄS MER

 5. 5. Sustainable Supply Chain Management - En studie om hållbar utveckling i leverantörskedjor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Karlsson; Claudine Vial; [2010-05-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problem och bakgrund: Fram till för ett antal år sedan fokuserade forskare inom Supply ChainManagement på frågor som miljö, säkerhet och sociala rättigheter separat, utan att titta på vadinteraktion mellan dessa frågor kunde innebära för företag. Sedan dess har mängder av akademiskaartiklar skrivits som behandlar hållbar utveckling sett ur ett helhetsperspektiv där ekonomiska,miljömässiga och sociala strategier behandlas tillsammans för att uppnå största möjliga nytta i företagsleverantörskedjor. LÄS MER