Sökning: "hållbar utveckling Ikea"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden hållbar utveckling Ikea.

 1. 1. Avfallsförebyggande åtgärder : Incitament, hinder och metoder

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Emelie Johanson; Lisa Zakrisson; [2019]
  Nyckelord :avfallsförebyggande; waste prevention; waste minimisation; source reduction;

  Sammanfattning : För att uppnå en hållbar utveckling krävs en omställning från den linjära ekonomin med sin avfallsgenerering till en mer cirkulär sådan där resurser inte utarmas utan används i en takt där de hinner förnyas och återskapas. En konsekvens av den ohållbara resursförbrukningen är att avfallsmängderna i världen ökar vilket bidrar till den ohållbara utvecklingen och bör således undvikas. LÄS MER

 2. 2. Hållbar utveckling och intern miljökommunikation - Företagande med naturen som intressent och kommunikation som verktyg

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Olof Johansson; [2017]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Miljö; Miljökommunikation; Intressenter; Miljömanagement; Ikea.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur Ikea Customer Support Centres interna miljökommunikation fungerar. Med teoretiska utgångspunkter i att som företag betrakta naturen som en intressent samt vikten av ett holistiskt miljöarbete för att tillfredsställa denna, belyser och utforskar studien hur intern kommunikation kan användas som verktyg för spridning och implementering av miljö- och hållbarhetsarbete. LÄS MER

 3. 3. Mellan konflikt och konsensus : Hur en ideell organisation hanterar sin självständighet i ett företagssamarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jon Egerlid; [2017]
  Nyckelord :ideella organisationer; civilsamhälle; företagssamarbete; CSR; ideell sektor; kooptering; co-optation; undervisning; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyse what risks an NGO faces when entering collaboration agreements with a corporation. This is done through a case study of Energifallet, a collaboration project between The Swedish Society for Nature Conservation and global furniture company Ikea. LÄS MER

 4. 4. Waste management in Sweden – Case study at the IKEA warehouses in Älmhult

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Caroline Eliasson; [2015]
  Nyckelord :Swedish waste management; EU’s waste directive; Waste hierarchy; Environmental objectives; Policy instruments; IKEA; Recycling; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The thesis consists of a description of the waste management in Sweden today, related to a case study at IKEA’s warehouses in Älmhult. Waste is globally one of the most important environmental challenges. LÄS MER

 5. 5. Miljöinvestering, dagens investering?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Jenny Eriksson; Linnea Carlsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ”Our common future” heter rapporten som skrevs av Världskommissionen (1987). Rapporten som senare lade grunden till begreppet hållbar utveckling. Utifrån hållbar utveckling så har begreppet CSR myntats. Ett begrepp som används bland företag för att beskriva arbetet utifrån ekonomiska sociala och miljömässiga aspekter. LÄS MER