Sökning: "hållbar utveckling finans"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden hållbar utveckling finans.

 1. 1. CSR i finansbranschen : Hållbarhetsrelaterade utmaningar ur tre olika finansiella aktörers perspektiv

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Esmeralda Halef; [2018]
  Nyckelord :CSR; CSR in finance; CSR difficulties; Sustainable finance; Sustainable development; SRI; Corporate Social Responsibility; Financial sector; CSR; CSR finans; Hållbar utveckling; Hållbar finans; SRI; Corporate Social Responsibility; Finanssektorn;

  Sammanfattning : Corporate Social Responsibility (CSR) och hållbarhet i finanssektorn har under de senaste åren blivit en mycket omdiskuterad fråga. I denna studie har jag undersökt vilka hållbarhetsrelaterade utmaningar som finns inför framtiden för den svenska finansmarknaden. LÄS MER

 2. 2. Implementering av Agenda 2030 i Regeringskansliet : Samverkan i en värld av barriärer

  Master-uppsats, KTH/Miljöstrategisk analys (fms)

  Författare :Lilly Rosander; [2016]
  Nyckelord :Integrerad policyimplementering; Agenda 2030; implementering hållbarhetsmål; implementeringsprocesser; hållbar utveckling; utvecklingspolitik; hållbarhetspolitik; implementeringsteori; implementeringsklimat;

  Sammanfattning : I september 2015 slöt världens ledare upp bakom ett ramverk och 17 globala mål för hållbar utveckling – FNs Agenda 2030 (A/RES/70/1, 2015) – med tillhörande finans- och klimatagenda.  Detta examensarbete undersöker hur Regeringskansliet arbetar för att implementera de nya globala målen för hållbarhet. LÄS MER

 3. 3. Finansinspektionens regelverk för ersättningssystem inom finansbranschen : En granskande studie av regleringens effekter på den finansiella industrin

  Kandidat-uppsats, KTH/Bank och finans

  Författare :Martin Alinder; [2011]
  Nyckelord :FFFS 2011:1; Ersättningssystem; Finansiell reglering;

  Sammanfattning : Att det finns ett tydligt samband mellan ersättningssystems utformning och de anställda och ledningens beteende är sedan länge känt. I efterdyningarna av den senaste finanskrisen har det funnits stort medialt fokus på de enorma bonusar som betalats ut till anställda på banker som sedan tvingats söka statligt stöd. LÄS MER

 4. 4. En banks lokalkontors arbete för hållbar utveckling : -Swedbank i Hofors

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Henrik Löfgren; [2007]
  Nyckelord :Hofors; Swedbank; local office; sustainable business; value management; Hofors; Swedbank; lokalkontor; hållbar utveckling; värderingsstyrning;

  Sammanfattning : I denna studie undersöker jag på vilket sätt ett lokalt bankkontor arbetar för en hållbar utveckling. Jag har genomfört en förstudie för att öka min förståelse om regionen och det lokala näringslivet som bankkontoret verkar i. Jag genomförde en semi-strukturerad intervju med kontorschefen och företagsrådgivaren på deras kontor. LÄS MER