Sökning: "hållbar utveckling frågeställningar"

Visar resultat 1 - 5 av 162 uppsatser innehållade orden hållbar utveckling frågeställningar.

 1. 1. Naturvetenskap och hållbar utveckling som innehåll i förskolan : en fallstudie om kommunikationens betydelse i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anna Karlsson; Linda Lindau; [2021]
  Nyckelord :Förskola; kommunikation; naturvetenskap; hållbar utveckling; variation;

  Sammanfattning : Syftet med denna fallstudie är att undersöka och synliggöra hur förskollärare kan kommunicera i en naturvetenskaplig aktivitet som berör hållbar utveckling. Vi har valt att fokusera att titta närmare på förskollärarens kommunikation och frågeställningar i relation till barnens uttryck. LÄS MER

 2. 2. "Man är aldrig för liten för att göra skillnad" : En flermetodsforskningsstudie om hållbar utveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Paulina Stenvall; Gabriella Söderberg; [2021]
  Nyckelord :Förskola; förskolepersonal; hållbar utveckling; lärmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur förskolepersonal beskriver och undervisar om hållbar utveckling. Metoden som används var en flermetodsforskning och datainsamling har skett genom en enkätundersökning, för att kunna besvara studiens frågeställningar. Studien har utgått från det teoretiska perspektivet intra-aktiv pedagogik. LÄS MER

 3. 3. Återanvändning i förskolan ur ett hållbarhetsperspektiv : Förskollärarens arbetssätt gällande återanvändning med fokus på källsorteringsmaterial

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Caroline Zettergren; [2021]
  Nyckelord :Arbetssätt; Förskola; Hållbar utveckling; Källsorteringsmaterial; Återanvändning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med studien är att bidra med insikter i förskoleverksamhetens arbetssätt gällande hållbar utveckling, med fokus på återanvändning av källsorteringsmaterial. Studiens syfte undersöks genom tre frågeställningar som lyder, hur ser förskollärare på återanvändandet av källsorteringsmaterial? Hur arbetar förskollärare med återanvändning? Vilka kunskaper anser förskollärarna att barnen får med sig genom arbetet med återanvändning? Metoden som används i studien är kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Synen på gemensamhetsodling i Stockholm : Särintresse eller nödvändighet för en hållbar stad?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Rebecka Strohl; [2021]
  Nyckelord :Gemensamhetsodling; Tillsammansodling; Stadsodling; Stockholm; Stadsplanering;

  Sammanfattning : Framtidens matproduktion står inför stora utmaningar och för att kunna producera tillräckligt med mat i framtiden kan även städers ytor vara lämpliga för odling. Möjligheter till stadsodling påverkas dock av hur odling värderas och uppfattas av kommunen. LÄS MER

 5. 5. Försäkringsförmedlarens ansvar : finansiell läskunnighet och hållbar kommunikation

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Emmy Roman; Clara Ahlström; [2020]
  Nyckelord :försäkringsförmedlare; kommunikation; kunskapsasymmetri; legitimitet; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : The insurance industry has been up to date in the media several of times since it has been recognized that insurance intermediaries is unnecessary and that the industry only exists to make money. Seeing as there are just a few people in the society who uses insurance intermediaries. LÄS MER