Sökning: "hållbar utveckling frågeställningar"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade orden hållbar utveckling frågeställningar.

 1. 1. Försäkringsförmedlarens ansvar : finansiell läskunnighet och hållbar kommunikation

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Emmy Roman; Clara Ahlström; [2020]
  Nyckelord :försäkringsförmedlare; kommunikation; kunskapsasymmetri; legitimitet; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : The insurance industry has been up to date in the media several of times since it has been recognized that insurance intermediaries is unnecessary and that the industry only exists to make money. Seeing as there are just a few people in the society who uses insurance intermediaries. LÄS MER

 2. 2. Matsvinn i hem och konsumentkunskapssalen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jens Karlberg; Stina Andersson; [2020]
  Nyckelord :Attityder; Hem- och konsumentkunskap; Hållbarhet; Hållbar utveckling; Matsvinn; Miljömedveten;

  Sammanfattning : SammanfattningMatsvinn är den mat som slängs i onödan, livsmedel som hade konsumerats eller säljas om det hade hanterats annorlunda. I hem-och konsumentkunskapssalen (hkk) slängs dagligen mat som eleverna lagat men inte ätit upp. Att slänga mat är att slösa på resurser vilket drabbar miljön och ekonomin negativt. LÄS MER

 3. 3. BILTRAFIK INOM STADSPLANERING

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Sinan Faraj Sulaiman; [2020]
  Nyckelord :Stadsplanering; Bilism; Transportplanering; Helsingborg; Urban planning; Hållbar stad; Bilism och stadsplanering; Helsingborg H ; Mobilitet; Mobility management; Hållbar stad- och stadsutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad kunskap och resonera kring biltrafikens potentiella negativa konsekvenser för stadsplaneringen inom flera svenska städer och med Helsingborg som exempel. I denna fallstudie presenteras bilens historia och uppkomst i Sverige och hur planeringen av de svenska städerna och samhället har präglats av biltrafiken. LÄS MER

 4. 4. Social hållbarhet, vad innebär det egentligen? : En kvalitativ studie om social hållbarhet inom en offentlig organisation.

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Emma Zetterholm; Jennifer Berglund; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; social sustainability; public sector; new institutional theory; legitimacy; isomorphism; Hållbarhet; social hållbarhet; Offentlig sektor; nyinstitutionell teori; legitimitet; isomorfism;

  Sammanfattning : Research questions: Overall research question; How is the undertaking of social sustainability organized, led and executed within the management of Västerås Municipality Government Administration.  To answer the overall research question, a focus is on two sub-questions; How is social sustainability discussed at the leadership level in the city of Västerås? How is social sustainability integrated into the two committees? Purpose: The purpose of this study is to contribute to the body of knowledge of how working with social sustainable development is integrated within public administration organizations. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsindex : en undersökning om kommuners användning av verktyget

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan; Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Christian Ekblom; Hanna Börjesson; [2020]
  Nyckelord :Long-term Planning; Sustainability; Sustainability Index; Water and Wastewater Organization; Hållbarhet; Hållbarhetsindex; Långsiktig planering; VA-organisation;

  Sammanfattning : Syfte: Hållbarhetsindex (HBI) är ett verktyg som har skapats av Svenskt vatten medsyftet att hjälpa VA-organisationer att analysera, utveckla och förbättra verksamheten.Den första HBI-undersökningen med 97 deltagande kommuner genomfördes 2014. År2019 deltog 171 kommuner. LÄS MER