Sökning: "hållbar utveckling frågeställningar"

Visar resultat 1 - 5 av 177 uppsatser innehållade orden hållbar utveckling frågeställningar.

 1. 1. Den gröna grindstaden : En studie om den nya gröna och hållbara stadsdelen Jakobsberg i Karlstad

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Tomas Bolvin; [2021]
  Nyckelord :Nyliberalism; Nyliberal planering; Grön platsmarknadsföring; Ekologisk gentrifiering; Rätten till staden;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie riktar fokus på att undersöka den gröna platsmarknadsföringen av den nya stadsdelen Jakobsberg ur ett kritiskt perspektiv. Studien undersöker hur Jakobsberg är en del av Karlstads tillväxtstrategi och hur den relaterar till nyliberal planeringsideologi. LÄS MER

 2. 2. Water-related disasters : An overview of landslides and floods in Sweden

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Josefin Wiklund Klingbjer; [2021]
  Nyckelord :Natural disasters; floods; flooding; landslide; ArcGIS; Sweden; Västra Götaland; Västernorrland; Värmland; Västerbotten; Örebro; Ångermanälven; Norsälven; Klarälven; Göta älv; Naturkatastrofer; översvämning; skred; ArcGIS; Sverige; Västra Götaland; Västernorrland; Värmland; Västerbotten; Örebro; Ångermanälven; Norsälven; Klarälven; Göta älv;

  Sammanfattning : Current research shows that water-related disasters are the most common natural disaster worldwide and these disasters are increasing in numbers. Water-related disasters cause negative consequences through damage to infrastructure and human health. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetskrav i offentliga upphandlingar : En studie om köpbeteende och varför hållbarhetskrav har sin frånvaro i offentliga upphandlingar inom byggbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Ali Azal; Daniel Semnani; [2021]
  Nyckelord :Köpbeteende; Hållbar utveckling; Hållbart samarbete; Offentlig upphandling; Offentlig sektor; Lagen om offentlig upphandling; Byggbransch;

  Sammanfattning : Den svenska marknaden för offentliga upphandlingar estimeras vara värd 782 miljarder kronor per år. Då offentlig upphandling har en betydande roll gällande arbetet för hållbar utveckling är det fundamentalt att sätta högre krav på utvärderingsprocessen av anbud. LÄS MER

 4. 4. Lära av Lanthöjden - Om att bygga med landsbygdens attraktionskraft

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Ellen Fällström; [2021]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : När jag började fundera över hur jag skulle ta mig an min sista tid på arkitektskolan visste jag tidigt att jag ville arbeta med landsbygden. Dels för att större delen av projekten i min utbildning varit förlagda till urbana miljöer och jag såg det därför som en möjlighet att arbeta med en annan typ av plats och frågeställningar. LÄS MER

 5. 5. Naturvetenskap och hållbar utveckling som innehåll i förskolan : en fallstudie om kommunikationens betydelse i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anna Karlsson; Linda Lindau; [2021]
  Nyckelord :Förskola; kommunikation; naturvetenskap; hållbar utveckling; variation;

  Sammanfattning : Syftet med denna fallstudie är att undersöka och synliggöra hur förskollärare kan kommunicera i en naturvetenskaplig aktivitet som berör hållbar utveckling. Vi har valt att fokusera att titta närmare på förskollärarens kommunikation och frågeställningar i relation till barnens uttryck. LÄS MER