Sökning: "hållbar utveckling krav märkning"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden hållbar utveckling krav märkning.

 1. 1. Sustainable Corporate Bonds in the Swedish Real Estate Sector : A study on sustainable corporate bonds in the Swedish real estate sector with focus on risk premium and driving factors

  Master-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Sara Ekelund; Eleonor von Euler; [2022]
  Nyckelord :Corporate bonds; greenium; risk premium; Företagsobligation; greenium; risk premium;

  Sammanfattning : The market for sustainable corporate bonds is booming and has been for the pastyears. Swedish real estate companies were first with issuing green corporate bonds andresponsible for the largest amount of issued corporate bonds. However, in the socialand sustainability corporate bond market, the sector is lagging. LÄS MER

 2. 2. Signalling commitment to sustainability on the mutual fund market : An investigation of the Swedish equity mutual fund market

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Mattias Andersson; Erik Bernstrup; [2020]
  Nyckelord :Nordic Swan Ecolabel; Equity mutual funds; Signalling; eco-labelling; sustainable investing; Svanenmärkning; Aktiefonder; Signalteori; Eko-märkning; Hållbart investerande;

  Sammanfattning : In the midst of climate change and growing concern about social aspects, investors want to make informed sustainable choices regarding their consumption and investments. Many companies are trying to stay ahead of the curve by engaging in Corporate Social Responsibility. LÄS MER

 3. 3. Livsmedelssvinn i butikers miljömärkning : kriterier som kan leda till ett minskat svinn

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Emilia Sjöberg; [2012]
  Nyckelord :Bra Miljöval; Livsmedelsbutiker; Livsmedelssvinn; Miljömärkning;

  Sammanfattning : En tredjedel av den mat som produceras slängs samtidigt som en stor del av jordens befolkning svälter. Såväl konsumenter, myndigheter, butiker och icke-statliga organisationer kan arbeta mer aktivt för att minska livsmedelssvinnet. Vissa miljömärkningar innehåller kriterier för hur livsmedelsbutikers miljöarbete ska fungera. LÄS MER

 4. 4. Katten på råttan, råttan på repet : Certifiering - ett konkurrensmedel

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Charlotte Löfstedt Brännare; Birgitta Olsson; [2007]
  Nyckelord :certification; sustainability; ISO 14000; environment line system; certifiering; hållbar utveckling; ISO 14000; miljöledningssystem;

  Sammanfattning : Sammanfattning Miljökraven på varor och tjänster har idag slagit igenom på allvar, vilket har påverkat handeln på många sätt. Det har lett till att krav på märkning och information om varorna och tjänsterna har ökat och standarder, ledningssystem och kontrollsystem har fått större betydelse Det var ur detta som certifieringen uppstod. LÄS MER