Sökning: "hållbar utveckling kvantitativ studie förskola"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden hållbar utveckling kvantitativ studie förskola.

 1. 1. ”Ska vi byta grejer?” … för hållbar utveckling : En enkätstudie om åsikter angående en låne-/bytesverksamhet av material bland verksamma inom förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Vivi Christoforidou; Pia Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Curriculum theory; early childhood education; Green flag; loan- changeplatform; re-use; School for sustainable development; sustainable development; Grön flagg; Hållbar utveckling; låne- bytesplattform; läroplansteori; Skola för hållbar utveckling; utbildning i barns tidiga år; återanvändning;

  Sammanfattning : Idén till denna studie kom när ett barn talade om att vår planet skulle må bättre om vi återanvände saker. Däri väcktes vår idé om en låne-/bytesplattform mellan förskolor av material som tillfälligt inte används på förskolan. LÄS MER

 2. 2. Naturvetenskap – en naturlig del av förskolan? : En kvantitativ studie kring förskollärares upplevelser av uppnåendet av de naturvetenskapliga målen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Hållbar utveckling & naturvetenskapens didaktik

  Författare :Pär Svantesson; [2013]
  Nyckelord :Naturvetenskap; förskola; måluppfyllnad; intresse; kvantitativ; läroplan;

  Sammanfattning : Med anledning av att riksdagen år 2010 fastslog en ny läroplan för förskolan, Läroplan för förskolan 98 reviderad 2010, Lpfö 98 (rev. 2010), där målen kring naturvetenskap inom förskolan skärptes ställdes även högre krav på förskollärare. LÄS MER