Sökning: "hållbar utveckling logistik"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden hållbar utveckling logistik.

 1. 1. Framtidens Vård i hemmet - En utvärdering av möjliga distributionsnätverk för Region Skåne

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Sofia Håkansdotter; Victoria Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Vård i hemmet; Distributionsnätverk; Region Skåne; Trender; Distribution; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Future Home Based Care - An Evaluation of Possible Distribution Networks for Region Skåne Authors: Victoria Gustafsson and Sofia Håkansdotter Supervisor LTH: Andreas Norrman, Professor Engineering Logistics, Faculty of Engineering (LTH) at Lund University Supervisor Region Skåne: Helena Rappe, Production analyst, Meals, Textiles, Morgue, Warehouse & Distribution, Regionservice, Region Skåne and Henrik Sevandersson, Project leader, Meals, Textiles, Morgue, Warehouse & Distribution, Regionservice, Region Skåne Background: Sweden is today experiencing significant demographic changes with a population that is quickly growing in numbers and with a growing share of elders. This puts high demands on health care, and home based care has been identified as a solution to decrease the lack of hospital beds. LÄS MER

 2. 2. Klimatneutrala inrikesgodstransporter år 2045 : En backcasting och multi-level perspectiveanalys om elvägens och järnvägens framtida roll i godstransportsystemet

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Josefin Dahlquist; Matilda Ninasdotter Holmström; [2019]
  Nyckelord :Elektrifiering; lastbil; tåg; logistik; ERS; MLP;

  Sammanfattning : Sveriges riksdag har beslutat att de nationella nettoutsläppen av växthusgaser år 2045 ska varanoll samt reduceras med 70 % till år 2030. Vägfordon som transporterar gods stod år 2017 förungefär 30 % av transportsektorns totala nationella utsläpp. LÄS MER

 3. 3. Den hållbara tjänsteresan, finns den? : En flerfallstudie i svenska regioner

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Petra Sandahl; Zandra Kullman; [2018]
  Nyckelord :Sustainability; Sustainable development; Business travel; Business trip; Work travel; Regions; Public Sector; Government; Hållbarhet; Hållbar utveckling; Tjänsteresor; Regioner; Offentlig verksamhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det krävs en förändring av hur vi använder jordens resurser för att uppnå en hållbar utveckling, vilket inkluderar miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Region Kronoberg ska ta fram ett hållbarhetsprogram för 2019-2022 där alla tre aspekter av hållbarhet beaktas. LÄS MER

 4. 4. Väsentlig hållbarhetsredovisning : Intressenternas betydelse för hållbarhetsredovisningens framställningsprocess

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Evelina Danielsson; Isabelle Liedholm; [2018]
  Nyckelord :Hållbarhet; intressenter; redovisning; samverkan; hållbarhetsredovisning;

  Sammanfattning : Inledning: Frågor angående hållbar utveckling har getts allt mer utrymme i dagens samhälle. Större bolag ska från och med räkenskapsår 2017 enligt lag upprätta en hållbarhetsredovisning. LÄS MER

 5. 5. Dosis: din smarta pillerdosa : Utveckling av ett inbyggt system för en dosettask

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Oskar Kleyer; Fredrik Holmlund; [2018]
  Nyckelord :Embedded system; Pill dispenser; Near Field Communication; STM32 Nucleo; State Machine; Arduino; IAR; Sustainable Development; Inbyggt system; Dosettask; Närfältskommunikation; STM32 Nucleo; Tillståndsmaskin; Arduino; IAR; Hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Modern medicinering medför att patienter kan behandlas mer effektivt om den tas pårätt sätt. När patienter själva ansvarar för sin medicinering kan den feldoseras ellerglömmas bort, vilket ändrar förutsättningar för dess inverkan. Glömska kombineradmed sinnesnedsättningar försvårar för patienten att sköta sin medicinering. LÄS MER