Sökning: "hållbar utveckling maria"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade orden hållbar utveckling maria.

 1. 1. The potential of conservation technology for biodiversity in Strategic Environmental Assessment

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Minna-Maria Kristiina Karvonen; [2022]
  Nyckelord :Strategic environmental assessment; biodiversity; land use planning; conservation; Strategisk miljöbedömning; biologisk mångfald; markanvändningsplanering; naturvårdsinriktad teknologi; artificiell intelligens;

  Sammanfattning : Biodiversity loss is a pressing global problem and land use is known for being one of the most direct contributors. In European Union countries, a Strategic Environmental Assessment (SEA) is required for land use plans that set a strategic framework for future development such as regional land use plans. LÄS MER

 2. 2. I harmoni med naturen, betydelsen av att bry sig : En ekokritisk litteraturstudie av Emil i Lönneberga och Barnen i Bullerbyn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Maria Svensson; Rebecka Arnell; [2022]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Lgr 11; ekokritik; barnlitteratur; skönlitteratur; Astrid Lindgren; närläsning; värdegrund;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utforska om det finns en didaktisk potential i texten beträffandehållbar utveckling i Emil i Lönneberga och Barnen i Bullerbyn. Studien undersöker hurnaturen framställs genom en kvalitativ, ekokritisk litteraturanalys samt vilken relationmänniskorna har till djuren i böckerna. LÄS MER

 3. 3. Design av kaffesump : – för en cirkulär kaffebransch

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Maria Hedlund; [2022]
  Nyckelord :Coffee grounds; Circular design; Circular Business Model;

  Sammanfattning : Kaffesump ingår i kategorin matavfall- och svinn och varje år konsumerar hela Sverige cirka 79,7 tusen ton kaffe per år. Det innebär att enormt mycket kaffesump slängs och betraktas som avfall. Kaffesumpens innehåll är en resurs och kan utnyttjas inom flera olika områden. LÄS MER

 4. 4. ”Det är väl sopsortering och sån´t där” : En fenomenografisk studie om förskollärares uppfattningar omundervisning om återvinning och återbruk

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Maria Ström; [2021]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; fenomenografi; variationsteori; återvinning; återbruk.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vilka uppfattningar förskollärare har om återbruk ochåtervinning samt på vilket sätt det påverkar barns delaktighet i undervisningen.Förhoppningen var att ett fenomenografiskt perspektiv på undervisningen skulle bidra tillökad kunskap om det. LÄS MER

 5. 5. Kapacitetsbristen i Uppsala : En fallstudie om kapacitetsbrist i elnätet och hur det påverkar hållbarhetsomställningen och expansionen av staden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Maria Arvidsson; [2021]
  Nyckelord :hållbara städer; effektbrist; nätkapacitetsbrist; resiliens; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar att beskriva hur kapacitetsbristen i elnätet påverkar hållbarhetsarbetet och expansionen av centrala Uppsala. Kapacitetsbristen medför att elöverföringskapaciteten begränsas, vilket är en samhällsutmaning vars konsekvenser kan bli svåra om den inte hanteras. LÄS MER