Sökning: "hållbar utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 4734 uppsatser innehållade orden hållbar utveckling.

 1. 1. Biologisk mångfald på urbana begravningsplatser : från välvårdat till välmående

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Josefine Larsson; Sebastian Sederblad; [2023-05-03]
  Nyckelord :artrikedom; begravningsplats; biodiversity; biologisk mångfald; biotoper; cemeteries; grön infrastruktur; hållbar utveckling; kyrkogård; livsmiljö; stadskyrkogård; urbana miljöer; urbanisering; urbanization;

  Sammanfattning : With a thorough literature study this paper aims to pinpoint several biological features that in some way functions to preserve and/or benefit biodiversity in urban environments and, if possible, specifically urban cemeteries. This compilation will then be used as a tool to compare if similar biological features are present in the urban cemeteries, we in our case study have chosen to examine. LÄS MER

 2. 2. “En förändring för en bättre värld” En studie om att organisera CSR- och hållbarhetsarbete, samt att skapa värde

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Saga Greby; Amanda Ellebrant; [2023-02-16]
  Nyckelord :CSR- och hållbarhetsarbete; Organisering; Koncernstruktur; Värdeskapande;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling har länge varit ett aktuellt ämne som diskuterats i samhället. En hållbar utveckling handlar om att värna om jordens resurser för att även nästkommande generationer skall kunna leva ett gott liv på denna planet. En aktör som har stor påverkan på samhällets hållbara utveckling är företag. LÄS MER

 3. 3. Governance and decision-making : Lessons from three French eco-villages

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Gwenaël Bertrand; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In a context of rising environmental pressure and slow societal changes in response, the emergence of ecovillages comes as a small-scale solution to actively propose sustainable alternatives to the modern consumerist society. The human factor plays a key role in enabling such ecovillages to last. LÄS MER

 4. 4. Development of a Product Circularity Indicator Suitable for the EPD-scheme of Construction Products : A Review of Product Circularity Indicators and their Potential Applicability in EPDs for the Construction Sector

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Anna Hallberg; [2023]
  Nyckelord :Circular Economy; Product Circularity; Indicator; EPD; Construction Products; Green Buildings; Cirkulär Ekonomi; Produktcirkuläritet; Indikator; EPD; Byggprodukter; Hållbara Byggnader;

  Sammanfattning : A change in resource consumption patterns is crucial to avoid climate change, reduce greenhouse gas (GHG) emissions and to increase climate resilience and consequently, the idea of a circular economy (CE) has gained widespread attention. The resource intense building and construction sector has become subject to both internal and external pressure to become more circular. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetschef i regional förvaltning - vad innebär det? : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Evelina Hilmersson; [2023]
  Nyckelord :sustainable development; Agenda 2030; public health; sustainability manager; hållbar utveckling; Agenda 2030; folkhälsa; miljö; hållbarhetschef;

  Sammanfattning : Bakgrund: Regionerna är viktiga aktörer i genomförandet av Agenda 2030 och framgångsrikt genomförande förutsätter engagerat ledarskap som agerar långsiktigt och tvärsektoriellt samt hållbarhetsintegrering i det övergripande styr- och ledningssystemet. Under senaste åren har allt fler regioner tillsatt hållbarhetschefer för det övergripande strategiska hållbarhetsarbetet. LÄS MER