Sökning: "hållbara byggnader"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade orden hållbara byggnader.

 1. 1. Livscykelkostnader och upphandling av projekterande konsulter : En analys av upphandlingsdokument

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Anton Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :Life-cycle costs; Procurement of consultants; Building design; Public property owners; Livscykelkostnader; Konsultupphandling; Projektering; Offentliga fastighetsägare;

  Sammanfattning : För byggnader har drift- och underhållskostnader ofta större ekonomiska konsekvenser än den initiala investeringen och livscykelkostnader (LCC) har i upphandlingslagstiftningen lyfts fram som ett sätt att verka för hållbar upphandling. Med tanke på dessa omständigheter bör det vara intressant för offentliga fastighetsägare att tillämpa arbetssätt där de tidigt i projekten kan överskåda de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna av deras val genom att analyser LCC. LÄS MER

 2. 2. A comparative Life Cycle Assessment (LCA) study of centralized and decentralized wastewater heat recovery in Stockholm, Sweden

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Deniz Pektas; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The cities bear a large role in the climate crisis. However, this also means that they have a big potential in the transition towards sustainable communities and a sustainable world. Up to 90 % of energy use within the urban water cycle is allocated to hot water heating for end users. LÄS MER

 3. 3. Isolering av trä med betong och gjutasfalt : En studie om brandskyddsfunktion av betong och gjutasfalt som slitskikt på träbjälklag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Ellinor Sanned; [2021]
  Nyckelord :Brandskydd; betong; KL-trä; gjutasfalt; slitskikt;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är miljöfrågor mycket aktuella, vilket innebär att byggindustrin börjat söka sig till mer miljövänliga och hållbara byggmaterial. Enligt Svenskt trä (2020a) är trä ett mycket mer miljövänligt byggmaterial än flera andra på marknaden, därför har det blivit mer och mer populär. LÄS MER

 4. 4. Uppsala stadsomvandling : Omvandlingsprojekts effekt på stadsmiljön ur ett urbanmorfologiskt perspektiv

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Linn Frisell Cramfelt; [2021]
  Nyckelord :urban morphology; urban transformation; transformation projects; Uppsala; urbanmorfologi; stadsomvandling; omvandlingsprojekt; Uppsala;

  Sammanfattning : Examensarbetets huvudsakliga syfte har varit att undersöka hur stora omvandlingsprojekt påverkar en stadsmiljös karaktär. Detta har utförts genom en fallstudie av Uppsala, en stad i en av den mest expansiva tillväxtområdena i Europa. Det tillhör ett av regeringens prioriterade områden i satsningen på hållbara stadsdelar och städer. LÄS MER

 5. 5. Hållbara energilösningar på framtida Jägersro Hästcenter -dimensionering av solcellssystem och batterilager

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

  Författare :Malin Rauhala; Hanna Olsson; [2021]
  Nyckelord :Lastprofil; solcellssystem; batterilager; effektkapning; nybyggnation; load profile; PV system; battery storage; peak shaving; new buildning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Nuvarande Jägersro trav- och galoppbana i sydöstra Malmö ska bytas ut mot bostäder. Skånska Travsällskapet planerar bygga nya Jägersro Hästcenter på sin privata mark precis bredvid. De önskar att hästcentret blir Europas ledande med fokus på hållbarhet. LÄS MER