Sökning: "hållbara event"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden hållbara event.

 1. 1. Det hållbara samhället : En studie om hur hållbarhetsfrågan kommuniceras via mega-event

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Jasmine Gutenberg; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhet; mega-event; social marknadsföring; greenwashing; Olympiska spelen OS ;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur mega-evenemang som OS kommunicerar och arbetar med hållbarhetsfrågor. De Olympiska spelen medför en enorm mediaplattform och möjlighet att förmedla, och marknadsföra budskap med anknytning till hållbarhet. LÄS MER

 2. 2. Value and sustainability design concept assessment using Discrete Event Simulation : A case in the road constructor sector

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Natalie Kauppi; [2020]
  Nyckelord :Value-driven design; life cycle performances; sustainability profile; Net Present Value; Discrete event simulation; Värdedriven design; livscykelprestanda; hållbarhetsprofil; Net Present Value; Diskret händelsesimulering;

  Sammanfattning : This master thesis has been performed in association with Blekinge Institute of Technology and in collaboration with the company Dynapac Compaction Equipment AB. The thesis aims to investigate how Discrete Event Simulation (DES) can be used for value and sustainability design concept assessments in early design stages. LÄS MER

 3. 3. Konsten att Planera ett Olympiskt Event : Planeringsutmaningar och Platsmarknadsföring i samband med OS-ansökan Stockholm/Åre 2026

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Viktor Johansson; Joakom Johansson; [2019]
  Nyckelord :Platsmarknadsföring; Planeringsutmaningar; Agenda 2020; Mega-event; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Den här kandidatuppsatsen syftar till att undersöka mega-event med fokus på det potentiellamästerskapet Stockholm/Åre 2026. Uppsatsen studerar hur orterna Stockholm och Åre kanpåverkas av platsmarknadsföringen av ett olympiskt mästerskap samt vilkaplaneringsutmaningar ett sådant event har. LÄS MER

 4. 4. Motivation, ledarskap och kvinnligt entreprenörskap på landsbygden : en fallstudie i Heby kommun av evenemanget Fest i Heby

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Amanda Egnell; Filippa Lidell; [2019]
  Nyckelord :landsbygd; motivation; entreprenörskap; kvinnor; ledarskap;

  Sammanfattning : Allt fler individer flyttar från landsbygden vilket resulterar i att det blir svårare för företagare och entreprenörer att lyckas med verksamheter i rurala områden, vilket missgynnar landsbygdens fortgång. Studier visar att motivation och ledarskap har stor inverkan på hur väl en verksamhet lyckas. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsarbete på Kulturbolaget - en studie om hållbarhetsarbetet hos en konsertarrangör

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emma Plantin; [2019]
  Nyckelord :Hållbara evenemang; hållbar konsertarrangör; hållbara rockkonserter; Sustainable events; concert organizer sustainability; sustainable rock concerts;

  Sammanfattning : Hållbarhet är något som alla branscher måste anpassa sig till, även de som är verksamma inom evenemangsbranschen. Vid evenemang används stora mängder av jordens resurser och de har därför en stor påverkan på miljön. Arrangörer har således ett stort ansvar för att minska den påverkan som evenemangen medför. LÄS MER