Sökning: "hållbara fonder"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden hållbara fonder.

 1. 1. “Hållbara fonder” En intervjustudie med banker om deras integration av hållbarhet i fondförvaltningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Forslund; Daniel Nylund; [2020-01-31]
  Nyckelord :Ansvarsfulla investeringar; hållbara fonder; legitimitetsteori; bankväsendet; aktieägarteori; intressentteori; SRI; ESG.;

  Sammanfattning : Den allt mer omdebatterade klimatfrågan har lett till att allmänhetens intresse för hållbarhethar ökat. Investerarnas önskan om hållbara alternativ ökar, vilket tvingar bankerna och derasfonder att förändras. LÄS MER

 2. 2. Har Svanenmärkningen någon effekt på fonders avkastning? : En eventstudie som undersöker huruvida Svanenmärkningen leder till förändringar i avkastning för fonder.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Josefine Johannessen; Amanda Johansson; [2020]
  Nyckelord :Svanen; Svanenmärkta fonder; eventstudie; marknadsmodellen; hållbara investeringar; hållbara fonder;

  Sammanfattning : Allt fler väljer att investera och spara långsiktigt i hållbara fonder. Mot bakgrund av detta ämnar denna studie att undersöka hur Svanenmärkningen påverkar fonders avkastning. LÄS MER

 3. 3. Hållbara fonder - Konsumenters attityder, intresse och hinder till ett mer hållbart sparande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maria Svensson; Madelein Stua; [2019-06-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hållbara fonder : Ett möjligt attitude-behaviour gap och orsakerna bakom

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Fredrik Boberg; Viktor Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Attitude-behaviour gap; sustainability and mutual funds; Attitude-behaviour gap; hållbarhet och fonder;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige har intresset för att investera i hållbara fonder ökat rejält de senaste åren och med detta följer också en stor ökning i utbudet av hållbara fonder. Känt sedan tidigare är också att det råder en definitionsproblematik på ämnet som adderar komplexitet till marknaden, detta då hållbarhet i sig är svårdefinierat. LÄS MER

 5. 5. Animal Source Foods and Sustainable Funds. A Discursive Approach to Investments in the Animal Food Business

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Simon Svendler; [2019]
  Nyckelord :Animal source foods; Sustainable funds; Climate change; Storylines; Ecocentrism; Selection criteria; Earth and Environmental Sciences; Business and Economics; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : Animal source foods have been targeted in a wide range of literature, highlighting the business as a major driver of climate change and biodiversity loss. This study shows how actors involved in sustainable funds approach animal source foods and how they regard the business as a potential selection criterion. LÄS MER