Sökning: "hållbara investeringsstrategier"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden hållbara investeringsstrategier.

 1. 1. Sustainable Investment Strategies : A Quantitative Evaluation of Sustainable Investment Strategies For Index Funds

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :John Erikmats; Johan Sjösten; [2019]
  Nyckelord :ESG; CSR; investment strategies; sustainable investment strategies; sustainability; sustainable investments; sustainable finance; index funds; tracking-error; tracking-error minimization; ESG; CSR; investeringsstrategier; hållbara investeringsstrategier; hållbarhet; hållbara investeringar; hållbar finans; indexfonder; tracking-error; minimering av tracking-error;

  Sammanfattning : Modern society is faced with the complex and intractable challenge of global warming, along with other environmental issues that could potentially alter our way of life if not managed properly. Is it possible that financial markets and equity investors could have a huge part to play in the transformation towards a greener and more sustainable world? Previous studies about investment strategies regarding sustainability have for the most part been centered around possibly less objective ESG-scores or around carbon and GHG-emissions only, with little or no consideration for water usage and waste management. LÄS MER

 2. 2. Svenska fonders investeringsstrategier och prestation : En kvantitativ studie om hur fondens tillämpning av SRI och ESG-integrering påverkar den riskjusterade avkastningen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Isabella Andersson; Adrian Stelling; [2019]
  Nyckelord :ESG; Equity funds; SRI; Portfolio diversification; Risk-adjusted return; ESG; Aktiefonder; SRI; Diversifiering; Risk-justerad avkastning;

  Sammanfattning : The interest for sustainable funds have increased recently. ESG has become a part of companies everyday life and SRI a part of the investment strategies used by equity funds. LÄS MER

 3. 3. Transparens i rapporteringen av hållbara och ansvarsfulla investeringar hos de svenska AP-fonderna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :David Gramner; Joacim Jungstedt; [2017]
  Nyckelord :Transparens; Hållbarhet; Pensionsfonder;

  Sammanfattning : Problembakgrund: På grund av ett ökat intresse för hållbarhet blir det allt viktigare för organisationer att beakta dessa aspekter. Fler och fler ansluter sig frivilligt till olika ramverk som kräver upprättande av hållbarhetsredovisning, för att kommunicera det arbete företaget gör för att agera ansvarsfullt. LÄS MER

 4. 4. Ansvarsfulla investeringar : En studie om hur ansvarstagande integreras i miljö- och etikmärkta fonder

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isabelle Tibbelin; Leona Lawless; [2017]
  Nyckelord :Ansvarsfulla investeringar; CSR; etisk fond; hållbar fond; negativ screening; positiv screening; aktiv påverkan;

  Sammanfattning : Corporate Social Responsibility (CSR) har vuxit fram som resultat av en ökad medvetenhet för etik- och miljöfrågor i samhället. I takt med denna utveckling har ansvarsfulla investeringar blivit ett självklart inslag i nästan all fondförvaltning. LÄS MER

 5. 5. NORDIC DEVELOPMENT FINANCE INSTITUTIONS IN AFRICA : ANALYSIS BASED ON THE CONTROL OF INVESTMENT THROUGH FUND

  Magister-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Ludan Yang; Qubo Chen; [2011]
  Nyckelord :FDI; DFI; Limited Partnership; Control; Monitor; Private Equity; Development Effect;

  Sammanfattning : Nordic Development Finance Institutions (DFIs) play an important role in providing sustainable development for Africa which accordance with their mandates.  By investing in private equity Funds in Africa, investee companies have covered various sectors inAfricawhich may not only improve economic development but also increase employment. LÄS MER