Sökning: "hållbarhet av artificiell intelligens"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden hållbarhet av artificiell intelligens.

 1. 1. Artificiell intelligens som beslutsfattande medel vid ROT-arbeten : En kvalitativ intervjustudie för kartläggning av beslutfattningsprocessen

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Mostafa Ahmadi; Afram Chamoun; [2021]
  Nyckelord :Renovation projects; Decision-Making; Artificial Intelligence; Sustainability; Construction; ROT-projekt; Beslutfattningsprocessen; Artificiell intelligens; Hållbarhet; Byggteknik;

  Sammanfattning : The construction industry stands for a third of the total carbon dioxide emissions globally , this includes the building process as well as the usage of the buildings. This in combination with the need for renovating older buildings in Sweden can lead to additional stress on the environment. LÄS MER

 2. 2. Moving Toward Green Production Systems in the Pharmaceutical Industry : Implementing Artificial Intelligence to Increase Environmental Efforts in SMEs

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :SHARMILA PATEL; MARIAM RABIZADEGAN; [2021]
  Nyckelord :Pharmaceutical Industry; Small and Medium Sized Enterprise SME ; Artificial Intelligence AI ; Environmental Sustainability; Green Performance Map; Production System; Läkemedelsindustrin; Små och Medelstora Företag SMF ; Artificiell Intelligens AI ; Miljömässig hållbarhet; Green Performance Map; Produktionssystem;

  Sammanfattning : The pharmaceutical sector is important for human health due to the increasing demand for medical products but is also a pollution and waste intensive industry. There is an urgent need for the industry to review its environmental footprints and simultaneously consider the industrial transformation called Industry 4.0. LÄS MER

 3. 3. Moving Toward Green Production Systems in the Pharmaceutical Industry : Implementing Artificial Intelligence to Increase Environmental Efforts in SMEs

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :SHARMILA PATEL; MARIAM RABIZADEGAN; [2021]
  Nyckelord :Pharmaceutical Industry; Small and Medium Sized Enterprise SME ; Artificial Intelligence AI ; Environmental Sustainability; Green Performance Map; Production System; Läkemedelsindustrin; Små och Medelstora Företag SMF ; Artificiell Intelligens AI ; Miljömässig hållbarhet; Green Performance Map; Produktionssystem;

  Sammanfattning : The pharmaceutical sector is important for human health due to the increasing demand for medical products but is also a pollution and waste intensive industry. There is an urgent need for the industry to review its environmental footprints and simultaneously consider the industrial transformation called Industry 4.0. LÄS MER

 4. 4. Integrering av ekologiska aspekter vid produktutveckling av AI-baserade produkter

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :MAISHA MULK; AMANDA SKÄRBO JONSSON; [2020]
  Nyckelord :Environmental performance; agenda 2030; artificial intelligence; environmental footprint; technology acceptance; sustainable development goals; integrated product development; Miljöprestanda; agenda 2030; artificiell intelligens; ekologiskt fotavtryck; teknisk acceptans; hållbarhetsmål; integrerad produktutveckling;

  Sammanfattning : Under det senaste decenniet har artificiell intelligens fått allt större uppmärksamhet. Företag väljer att implementera system med kognitiva egenskaper för att kunna reglera energianvändning och därmed reducera det ekologiska fotavtrycket. LÄS MER

 5. 5. Beslutsfattande kring produktutvecklingsprocessen i svenska klädföretag och framtida AI-applikationer : En studie om svenska klädföretags hållbara material- och produktbeslut samt AI-stöd i framtiden

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :ANNIE ALBÅGE PETTERSSON; KLARA ANDERHAGEN HOLMES; [2020]
  Nyckelord :Integrated product development; Material selection; Decision Making; Swedish Apparel Companies; Artificial Intelligence; AI; Sustainability; Integrerad produktutveckling; Materialval; Beslutsfattande; Svenska Klädföretag; Artificiell Intelligens; AI; Hållbarhet;

  Sammanfattning : I klädindustrin är materialval och beslut om produkter en viktig del av produktutvecklingsprocessen som påverkar design, kostnad, känsla samt estetik i en produkt. Materialvalsprocessen har blivit mer komplex och utseende samt kvalitet konkurrerar nu också med hållbarhet. Många aspekter är därför viktiga att balansera vid beslutsfattande. LÄS MER