Sökning: "hållbarhet bomull"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden hållbarhet bomull.

 1. 1. Fertile Wear : Underwear in relation to manufacturing toxicity, the ecosphere and our reproductive zones

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

  Författare :Linnéa Nivrén; [2021]
  Nyckelord :Global manufacturing; Polyester; Cotton; Toxicity; Infertility; Reproductive health; Fertility; Local making; Craft; Collaboration; Sweden; Småland; Textiles; Revive; Flax; Alpaca fleece; Underwear; Decompose; Ecosphere; Sustainability; Change; Metadesign; Global tillverkning; Polyester; Bomull; Toxicitet; Infertilitet; Reproduktiv hälsa; Fertilitet; Lokal tillverkning; Hantverk; Samarbete; Sverige; Småland; Textilier; Återuppliva; Lin; Alpacka fleece; Underkläder; Nedbrytbar; Ekosfär; Hållbarhet; Förändring; Metadesign;

  Sammanfattning : Every artifact in this consumerism world is connected to Earth’s four ecological layers. Everything around us, air, organism, water, and soil/rock also known by the names; atmosphere, biosphere, hydrosphere, and lithosphere. LÄS MER

 2. 2. En studie om regenerativ bomullsodling : Är regenerativt jordbruk nästa steg i utvecklingen av ekologisk bomullsodling?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nanny Thorman; Mimmi Grahn; [2021]
  Nyckelord :Regenerative agriculture; sustainability; cotton; soil-health; certifications; Regenerativt jordbruk; hållbarhet; bomull; jordhälsa; certifieringar;

  Sammanfattning : Att uppnå de globala målen är av vikt för en hållbar utveckling. Odugliga jordbruksmetoder utgör en stor del av de klimathot som planeten i stunden utsätts för. Det är av intresse att undersöka vilka hållbarhetsvinster som kan erhållas vid regenerativ bomull samt definiera begreppet. LÄS MER

 3. 3. Denim av hampa : En fallstudie av industrihampa som ersättningsmaterial för bomullsfiber

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Eric Hansson; Matilda Larsson; [2020]
  Nyckelord :Hemp; Denim; Sustainability; Conventional Cotton; Hampa; Denim; Hållbarhet; Konventionell bomull;

  Sammanfattning : Textilindustrin räknas till en av de största industrierna i världen och står för ett antal utmaningar gällande miljöfrågor. En utav anledningarna till att textilindustrin måste ställa om är användandet av konventionell bomull. LÄS MER

 4. 4. Lim i skor : Vattenbaserade lim som ett mindre riskfyllt alternativ till lösningsbaserade lim

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Alicia Trieb; Jennie Lönnesjö; [2020]
  Nyckelord :Adhesives in footwear; Shoe bonding; Solvent-borne adhesive; waterborne adhesive; Solvent-borne Polyurethane adhesive; Water-borne Polyurethane adhesive; Solvent-borne Polychloroprene adhesive; Water-borne polychloroprene adhesive; lim i skor; lösningsbaserade lim; vattenbaserade lim; lösningsbaserade Polyuretanlim; vattenbaserade Polyuretanlim; lösningsbaserade polykloroprenlim; vattenbaserade polykloroprenlim;

  Sammanfattning : NilsonGroup presenterade uppdraget att undersöka vattenbaserade lim som alternativ till lösningsbaserade lim vid tillverkning av skor, vilket var grunden till det här arbetets ämne och avgränsningar har tagits fram. Vattenbaserade lim är ett alternativ till lösningsbaserade lim som inte är lika hälsofarligt, då lösningsmedelkan orsaka allvarliga hälsoeffekter. LÄS MER

 5. 5. Hållbara material : fossilbaserade material byts mot hållbar (biobaserad) textil

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ulrika Blom; [2019]
  Nyckelord :Hållbarhet; hållbar utveckling; hållbara material; lyocell; PLA; polylactic acid;

  Sammanfattning : Textil- och klädtillverkning är en tungt miljöbelastande bransch. För att ändra på det och få textilindustrin i en riktning mot en hållbar utveckling behöver CO2-utsläpp avsevärt minskas, vattenförbrukningen drastiskt sjunka och risken för spridning av mikroplaster i naturen minimeras. LÄS MER