Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Drivkraften till hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Frankendal; Valdemar Lennartsson; Eric Witt; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; Resource alteration; Resources; Resource based-view; Triple bottom line; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: The Driving Force of Sustainability - A Case Study of Brinova Fastigheter AB Seminar date: 2019-06-05 Course: FEKH19 Business Administration: Bachelor Degree Project in Strategic Management Undergraduate Level Authors: Martin Frankendal, Valdemar Lennartsson & Eric Witt Advisor: Devrim Göktepe-Hultén Purpose: The purpose of this study is to examine which the driving forces are to implement sustainability in the business model and how this is implemented through a resource perspective. In the study this is analyzed in order to describe how a company's resources are organized and customized for their sustainable initiatives. LÄS MER

 2. 2. Jämställdhetsintegrering som en del av kvalitetsledning : Så kan Götakvarteren bli Skanskas mest jämställda projekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sofia Andersson; [2019]
  Nyckelord :Quality management; TQM; continuous improvement; projects; construction projects; PDCA; VOCT; sustainable development; social sustainability; gender equality; gender mainstreaming; Kvalitetsledning; TQM; ständiga förbättringar; projekt; byggprojekt; PDCA; VOCT; hållbar utveckling; social hållbarhet; jämställdhet; jämställdhetsintegrering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under flera årtionden har företag arbetat med kvalitetsledning i syfte till att förbättra och utveckla sina verksamheter. Metoder och verktyg har fungerat som stöd för att möta företagets värderingar och möta de interna och externa kundernas behov med minskad mängd resurser. LÄS MER

 3. 3. Svenska byggföretags ställning till Agenda 2030 : En analys av Sveriges tio största byggföretag kring hållbarhetsarbete och mål

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Bala Sadik; Sanar Elias; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; Agenda 2030; construction companies; annual report; Hållbarhet; Agenda 2030; byggföretag; årsredovisning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete avhandlar hållbarhetsprojekten och målsättningar av Sveriges 10 största byggföretag samt deras ställningstaganden gentemot Agenda 2030. Faktum att begreppet hållbarhet kan uppfattas och definieras på olika sätt har skapat en viss otydlighet i världen kring begreppet. LÄS MER

 4. 4. Drivkraften till social hållbarhet i fastighetsföretag : En studie om hur social hållbarhet kan skapa värde och hållbar lönsamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emilie Dalhov; Charlotte Svensson; [2019]
  Nyckelord :Social hållbarhet; Fastighetsföretag; Hållbar lönsamhet; Värdeskapande; Hållbart företagande; Samhällsansvar;

  Sammanfattning : I en värld med allt mer begränsade resurser har hållbarhetsarbeten blivit allt vanligare. Social hållbarhet handlar om att bidra till välfärden och att tillgodose människors grundläggande behov och rättigheter. Detta är dock ett begrepp som inom fastighetsföretag är svårt att definiera då det innebär olika saker för olika aktörer. LÄS MER

 5. 5. Exploring the Prerequisites to Increase Real Estate Market Transparency in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Emil Danmo; Fredrik Kihlström; [2019]
  Nyckelord :GRETI; Real Estate Market Transparency; Sweden; Data Platforms; Market Efficiency; International Real Estate Markets; Real Estate Investments; Real Estate Performance Measurement; GRETI; fastighetsmarknadstransparens; dataplattformar; marknadseffektivitet; internationella fastighetsmarknader; fastighetsinvesteringar; fastighetsavkastningsmätning;

  Sammanfattning : In the 2018 edition of the JLL Global Real Estate Transparency Index (GRETI), Sweden was ranked the 10th most transparent real estate market in the world, categorized as ‘Highly Transparent’. For the most part, Sweden has held a similar position since the measurements started in 1999. LÄS MER