Sökning: "hållbarhet fonder"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden hållbarhet fonder.

 1. 1. En prestationsbaserad jämförelse av svenska hållbarhetsfonder och indexfonder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Arnesen; David Nordström; [2021-06-30]
  Nyckelord :Sustainable funds; Mutual fund returns; Sustainable investing.; Hållbarhetsfonder; Fondavkastning; Hållbara investeringar.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Denna kandidatuppsats undersöker den finansiella prestationen av svenskahållbarafonder i jämförelse med svenska indexfonder. Vidare undersöks hur fondförvaltareför hållbara fonder betraktar hållbarhet och lönsamhet.Syfte: Rapportens syftar till att belysa hur hållbarhet relaterar till lönsamhet. LÄS MER

 2. 2. Green Funds : An Analysis of the Product Specific Disclosures of the EU Sustainable Finance Disclosure Regulation 2019/2088

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Isabella Tanskanen; [2021]
  Nyckelord :capital markets law; financial markets law; financial market; ESG; sustainability; funds; green;

  Sammanfattning : Sustainability has started to play a greater role on the financial market and a larger number of investors are searching for financial products that contribute to the environment and the sustainable development. However, the numerous definitions of sustainable investments and green funds make the investment decision-making process difficult for investors and allow companies to “greenwash” their products. LÄS MER

 3. 3. Hållbara investeringar under coronapandemin : En analys om sambandet mellan hållbarhet och prestation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Julia Lindvall; Jonna Nyman; [2021]
  Nyckelord :SRI; Covid-19; Hållbara fonder; Hållbara investeringar; Prestation;

  Sammanfattning : I takt med att miljömedvetenheten har ökat i samhället har även intresset för hållbara investeringar ökat. Den här studien undersöker prestationen hos svenska hållbara fonder mot svenska konventionella fonder under coronapandemin. LÄS MER

 4. 4. Lönar det sig att spara hållbart? : Svenska fonders samband mellan ESG och finansiell prestation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Lemón; [2021]
  Nyckelord :ESG; hållbara investeringar; finansiell prestation; avkastning; riskjusterad avkastning; fonder;

  Sammanfattning : Forskningen om sambandet mellan fonders hållbarhetsbetyg ESG (Environmental, Social och Governance) och finansiell prestation är utbredd och mångfacetterad, men samtidigt saknas studier med svenska marknaden som studieobjekt. Sverige är ett land där fondsparande med hållbar inriktning är vanligare än någon annanstans i världen, och det är därför intressant att rikta forskningens fokus till den svenska marknaden. LÄS MER

 5. 5. ESG och finansiell prestation under covid-19-pandemin : En kvantitativ studie om svenska företags finansiella prestation under pandemin kopplat till ESG-betyg

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Oskar Zeidan Mellqvist; Elin Sjödin; [2021]
  Nyckelord :ESG; CSR; Sustainability; Financial performance; Covid-19 pandemic; Legitimacy Theory; Stakeholder Theory; Shareholder Value Theory; Signal Theory; ROA; ROE; EBITDA; Revenue; ESG; CSR; Hållbarhet; Finansiell prestation; Covid-19-pandemin; Legitimitetsteori; Intressentteori; Aktieägarteori; Signalteori; ROA; ROE; EBITDA; Omsättning;

  Sammanfattning : Background: Sustainability is a commonly discussed topic that continues to grow and has become more important in investment decisions. The opinions regarding the relationship between sustainability and financial performance are divided, and research in the field indicates different results. LÄS MER