Sökning: "hållbarhet investering"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden hållbarhet investering.

 1. 1. KLIMATNEUTRAL- OCH ENERGISMART BETONGTILLVERKNING : En energiteknisk State of the art-studie och analys

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Abel Tewelde; [2022]
  Nyckelord :Sustainability; energy systems; recycling techniques; environmental problems; winter concrete production; life cycle and environmental product declarations; concrete factory; heating systems; calcined clay; and bio boiler; Hållbarhet; energisystem; återvinningstekniker; miljöproblem; vintertillverkning; livscykel- och miljövarudeklarationer; betongfabriker; uppvärmningssystem; kalcinerad lera och biopannor;

  Sammanfattning : In abstract, it can be emphasized that the concrete industry influences and is significant based on the sustainability dimensions. The concrete industry is also an industry where actors with different backgrounds interact to achieve the different climate goals. LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringens bidrag till hållbarhet inom jordbruk : En fallstudie om hur tillämpningar av digitalisering inom jordbruk kan bidra till hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Fatanhe Hasani; Mohammad Ali Mohammadi; [2022]
  Nyckelord :Digitalisation; Sustainability dimension; Digital tools; Agriculture; Digitalisering; Hållbarhet dimension; Digitala verktyg; Jordbruk;

  Sammanfattning :  Digitalisation developing rapidly in agriculture and the image of a digitalised agriculture often describes an idealized future. Digitalisation should be used to achieve sustainability in agriculture. Few studies have an in-depth analysis that considers all three dimensions of sustainability in the context of digitalisation. LÄS MER

 3. 3. Design av off-grid hus

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Damian Budyta; [2022]
  Nyckelord :Off-gid hus; hållbarhet; byggande; fritidshus; byggekologi; hus; förankringsmetoder; arkitektur; energilösningar; träbehandling; design; miljö; hem.;

  Sammanfattning : Att bygga hus är ett stort projekt, ofta är huset tänkt att bli ett hem eller en investering. Oavsett bör det vara en plats väl utformad för människan. Belastning på planeten är stor vid bygge både när det gäller utsläpp eller naturpåverkan. LÄS MER

 4. 4. Drönare inom bygg- och anläggningsarbeten : En studie som behandlar användningen av drönare inom bygg- och anläggningsarbeten avseende dess funktion, lönsamhet och hållbarhet

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Gustav Lindström Qvick; [2022]
  Nyckelord :Drönare; hållbarhet; säkerhet; samhällsbyggnad; anläggningsarbeten; lidar;

  Sammanfattning : Drönare inom anläggningsbranschen blir allt vanligare med tiden. I en värld där samhället kräver innovativa lösningar för att bli så hållbart som möjligt är det en god investering för framtidens alla utmaningar. Trots detta ligger många i bakkant vad gäller detta effektiva verktyg. LÄS MER

 5. 5. Generation Z - en investering för framtiden? : En kvantitativ studie om påverkansfaktorerna för hållbarhet inom generation Z

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Tilda Ljungwald; Oscar Persson Rasic; [2022]
  Nyckelord :Generation Z; Hållbarhet; Investeringar; Påverkansfaktorer;

  Sammanfattning : Samhället står idag inför utmaningar kopplat till hållbarhet och hållbar utveckling. Samtidigt som individer förbättrar sin kunskap kring ämnet hållbarhet ökar pressen för företag att agera på ett mer hållbart vis i sin verksamhet. LÄS MER