Sökning: "hållbarhet lindex"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden hållbarhet lindex.

 1. 1. Ålder är bara en siffra, eller? : En multimodal diskursanalys om representationen av äldre kvinnor i Lindex och Cellbes reklam

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alva Johansson; Cajsa Thorsson; [2022]
  Nyckelord :Multimodal discourse analysis; social sustainability; inclusion; ageism; representation; stereotypes; advertising; Lindex; Cellbes; Multimodal diskursanalys; social hållbarhet; inkludering; ålderism; representation; stereotyper; reklam; Lindex; Cellbes;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur äldre kvinnor representeras i Lindex och Cellbes reklam. Äldre får sällan synas i reklam och därmed underrepresenteras en stor del av Sveriges befolkning. Lindex och Cellbes är två svenska modeföretag som strävar efter att vara både socialt hållbara och inkluderande. LÄS MER

 2. 2. Vem bär ansvar för modeindustrins klimatpåverkan? : En kritisk diskursanalys om semiotiska mönster i hållbarhetstexter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Nora Lundberg; [2022]
  Nyckelord :Systemisk-funktionell grammatik; kritisk diskursanalys; hållbarhetsdiskurs; modeindustrin; hållbarhetskommunikation;

  Sammanfattning : I den här studien undersöks hur svenska företag inom modeindustrin kommunicerar ämnet hållbarhet i webbtexter som riktar sig till kunder och allmänhet. I studien undersöks fem texter från Lindex, Mini Rodini och Björn Borg. LÄS MER

 3. 3. Cirkulär ekonomi inom modebranschen En studie över hur svenska fast fashion-företag kan arbeta cirkulärt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lina Sundqvist; Ida Pettersson; [2021-06-30]
  Nyckelord :cirkulär ekonomi; fast fashion; hållbarhet; modebranschen; circular economy; fast fashion; sustainability; fashion industry;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bearbetning och utvinning av resurser har stor påverkan på den biologiska mångfalden. Modeindustrin är en bransch som är mycket resurskrävande och har en stor negativ påverkan på både människor och miljö. LÄS MER

 4. 4. Closing the Loop : Integrating Circularity within the Fashion Industry's Post-Retail Activities

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Globala studier

  Författare :Amina Johansson; Rebecka Stubb; [2021]
  Nyckelord :Environmental sustainability; fashion industry; circularity; post-retail; H M; Lindex; Gina Tricot; Miljömässig hållbarhet; modeindustrin; cirkularitet; post-retail; H M; Lindex; Gina Tricot;

  Sammanfattning : The fashion industry has historically been seen as synonymous with many unsustainable practices, such as overproduction, pollution, and mass-consumption. Today, many fashion brands are putting more attention to sustainability and are engaging in activities aimed at making the industry more environmentally friendly. LÄS MER

 5. 5. Den hållbara trenden: Lindex & Your Smart Wardrobe – en visuell analys om ett klädföretags visuella kommunikation kring hållbart mode

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Ida Ginman; [2020]
  Nyckelord :grafisk design; hållbart mode; klädindustrin; grönmålning; grön kapitalism; visuell analys; diskursanalys;

  Sammanfattning : Grafiska designers har ett ansvar när det kommer till framtagande avklädföretags hållbarhetsprofil. Uppsatsen syftar till att undersökaklädföretaget Lindex visuella kommunikation kring hållbart mode och omden kan anses strategiskt motsägelsefull. LÄS MER