Sökning: "hållbarhet lindex"

Visar resultat 6 - 10 av 14 uppsatser innehållade orden hållbarhet lindex.

 1. 6. Draw me like one of your french girls : En uppsats om porträtteringen av kvinnor i svenska modeföretags reklamfilmer

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Kajsa Holten; Elin Aller; [2019]
  Nyckelord :Genusperspektiv; Porträttering; Reklam; Mode;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur kvinnor porträtteras utifrån ett genusperspektiv i reklamfilmer från svenska modeföretag. Urvalet består av tre reklamfilmer med flest visningar på youtube från tre stora svenska modeföretag. I studien har vi genom vårt urval kommit fram till att undersöka Filippa K, Kappahl och Lindex. LÄS MER

 2. 7. Interaktiva provrum - sociala aspekter, kvinnors självbild samt en ökad medvetenhet om hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Gabrielle Mireille Elisabeth Holmgren; [2019]
  Nyckelord :service; interaktionsdesign; klädesbutik; shopping; självbild; hållbarhet;

  Sammanfattning : Studien handlar om hur kvinnor upplever det att prova kläder i Lindex butiker och hur ett digitalt kommunikationssystem i provrummen kan påverka deras upplevelse samt förbättra butikens service. Projektet har grundats utifrån tre huvudpunkter; sociala aspekter, kvinnors självbild samt hållbarhet inom mode. LÄS MER

 3. 8. Intern kommunikation av CRS – från ledning till butik En studie om Lindex interna kommunikation av CSR

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elina Ronnede; Sarah Staal; [2015-06-22]
  Nyckelord :CSR; hållbarhet; kommunikation; enkät; intern;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Vid kommunikation av CSR är en av företagens viktigaste intressenter, de anställda, många gånger bortglömda eller förbisedda i processen. Dessa intressenter har potentialen att bli starka förmedlare av ett företags hållbarhetsarbete om de bara tilldelas de rätta redskapen i kombination med fullständig information. LÄS MER

 4. 9. Hållbart företagande inom modeindustrin : En studie om svenska modeföretags implementering av CSR

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Sandra Seljeseth; [2015]
  Nyckelord :Hållbart företagande; CSR; modeföretag; implementering; svårigheter;

  Sammanfattning : Syfte med uppsatsen är att undersöka vilka svårigheter svenska modeföretag kan möta vid implementering av CSR i sin värdekedja.  Undersökningen grundar sig på svenska modeföretag som har sin produktion förlagd utomlands. LÄS MER

 5. 10. Samvete till salu : En diskursanalys om ekologisk hållbarhet i modebranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Cecilia Hultberg; [2014]
  Nyckelord :Ekologisk hållbarhet; PR- strategi; externkommunikation; diskursanalys; varumärkesbyggande.;

  Sammanfattning : Syfte:  Analysera hur budskap kring hållbar utveckling skapas i marknadsföringssyfte hos modekedjor.   Problem: Vilka är verktygen/argumenten för att skapa diskurser kring hållbar utveckling? Hur arbetar modeföretag med kommunikation kring miljöfrågor i marknadsföringssyfte och för att stärka sitt varumärke? Teori och Metod: Uppsatsen tillämpar den kvalitativa metoden kritisk diskursanalys. LÄS MER