Sökning: "hållbarhetsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet hållbarhetsanalys.

 1. 1. EN HÅLLBARHETSANALYS AV ÖREBRO KOMMUNS ÖVERSIKTSPLAN : Vårt framtida Örebro

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Frida Ekström; Emma Andréasson Jakobsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta är en dokumentanalys av Örebro kommuns nya översiktsplan 2018. Syftet med uppsatsen är att undersöka om den nya översiktsplanen planerar för de ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionerna av hållbarhet samt om kommunen tar hänsyn till de globala, nationella, regionala och kommunala krav och mål som finns för den hållbara utvecklingen i fysisk planering. LÄS MER

 2. 2. Hybrid Renewable Energy System for Controlled Environment Agriculture

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Victor Garcia Tapia; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the expected impact of climate change and the projected population growth, the availability of sweet water and arable land will become increasingly scarce and the production from traditional agriculture processes will become insufficient to sustain the population. Controlled environmental agriculture (CEA) greenhouses represent a possible approach to deal with the challenges in the agricultural sector. LÄS MER

 3. 3. Hur kan en stad utvärdera framtida transportlösningar? - en hållbarhetsanalys av att använda urbana vattenvägar för godstransporter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Ytterström; [2017-07-06]
  Nyckelord :Utvärdering; Urbana vattenvägar; Hållbarhet; Indikatorer;

  Sammanfattning : Majoriteten av jordens befolkning bor idag i urbana områden vilket skapar en stor konkurrensom de begränsade ytorna. Invånare, fordon och företag är exempel på aktörer vars intressenskall tillgodoses. Urbana godstransporter är vitala för en stads ekonomiska och socialavälmående, men de kan inte klassificeras som hållbara. LÄS MER

 4. 4. Vägen mot en hållbar klädindustri : En jämförelsestudie av bomull och lyocell som framtidens hållbara textilie

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Beatrice Boström; Maja Wassén Fagerberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport är skriven för ett kandidatexamensarbete på Kungliga Tekniska högskolan inomprogrammet industriell ekonomi med inriktning mot energisystem och hållbar utveckling.Bakgrunden till studien som presenteras i denna rapport är det intresse som väckts förcellulosabaserade basfiber för textiltillverkning. LÄS MER

 5. 5. Studie i hållbart byggande : En metodprövning med jämförelse av fasadsystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Ragnar Gille; André Jämthagen; [2017]
  Nyckelord :byggteknik; fasadsystem; hållbarhetsanalys; hållbart byggande; LCA;

  Sammanfattning : This report is written for the construction company NCC and Uppsala University, with the goal to investigate if there is a simple method to compare building materials from the perspective of sustainability, to help the decision-making when choosing materials for building Projects. To test the method four facade systems (brick, ventilated plaster, unventilated plaster and cement board) have been analyzed with different tools used for sustainable assessement, namely: Life-cycle cost analysis, Life-cycle analysis and assessment criteria. LÄS MER