Sökning: "hållbarhetscertifiering"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet hållbarhetscertifiering.

 1. 1. Frihet under ansvar - klarar den biologiska mångfalden i skogen en nyliberal styrningsform?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oscar Magnusson; [2019]
  Nyckelord :biologisk mångfald; skog; skogspolitik; nyliberalism; frivillighet; skogsvårdslagen; reglering; hållbarhetscertifiering;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar den förändrade styrning av svensk skogspolitik som infördes i Sverige 1993, och hur denna styrning påverkat den biologiska mångfalden i de svenska skogarna. Styrningsformen, vanligen benämnd ”frihet under ansvar”, bygger på frivillighet och avreglering och har en tydlig förankring i en nyliberal ideologi. LÄS MER

 2. 2. Lönsam hållbarhet? En studie om hållbarhetscertifieringar på svensk fastighetsmarknad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Adam Andersson; [2017]
  Nyckelord :BREEAM; LEED; WELL; Miljöbyggnad; sustainability; property; investors; profitability; ecology; social; health; property valuation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Lönsam hållbarhet? En studie om hållbarhetscertifieringar på svensk fastighetsmarknad Författare: Adam Andersson Handledare: Anne Landin – Professor, Avdelningen för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola Mikael Strand, fd. Verksamhetsområdeschef, Midroc Property Development Magnus Skiöld, VD, Midroc Property Development Examinator: Stefan Olander, Universitetslektor, Avdelningen för byggproduktion Syfte och problem: Studien syftar till att utreda hur en hållbarhetscertifiering påverkar en fastighets värde, och om hållbarhetscertifiering är lönsamt. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetscertifiering av stadsdelar, försäljningsretorik eller hållbar stadsutveckling?

  Master-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Jens Thulin; [2014]
  Nyckelord :BREEAM Communities; hållbar stadsutveckling; miljö; urban grönska; certifiering; Malmö stad;

  Sammanfattning : I arbetet med att bygga den hållbara staden får komplexiteten ses som en av de största utmaningarna. I takt med vetenskapens utveckling och alla nya forsk-ningsresultat blir arbetet dessutom hela tiden mer komplext. År 2007 nåddes brytpunkten då över hälften av världens befolkning var bosatta i städer. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetscertifiering av IT produkter

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Daniel Romberg; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Globalisering och hållbar utveckling är nya företeelser och företag har behövt adoptera nya operativa riktlinjer för att inkorporera dessa begrepp. Sedan globaliseringen av kapitalismen efter Sovjet Unionens fall har avreglering skett i snabb takt och företag har behövt ändra på sina verksamheter för att bevara konkurrenskraftiga. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetscertifiering av stadsdelar : En studie av BREEAM Communities praktiska tillämpning i svensk stadsbyggnad

  Magister-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Robert Moberg; [2013]
  Nyckelord :BREEAM Communities; hållbarhetscertifiering; hållbar stadsutveckling; hållbar stadsplanering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER