Sökning: "hållbarhetsdiskurs"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet hållbarhetsdiskurs.

 1. 1. Vem bär ansvar för modeindustrins klimatpåverkan? : En kritisk diskursanalys om semiotiska mönster i hållbarhetstexter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Nora Lundberg; [2022]
  Nyckelord :Systemisk-funktionell grammatik; kritisk diskursanalys; hållbarhetsdiskurs; modeindustrin; hållbarhetskommunikation;

  Sammanfattning : I den här studien undersöks hur svenska företag inom modeindustrin kommunicerar ämnet hållbarhet i webbtexter som riktar sig till kunder och allmänhet. I studien undersöks fem texter från Lindex, Mini Rodini och Björn Borg. LÄS MER

 2. 2. Ekologisk hållbarhet, småjordbrukare och EU. : En analys av Europeiska kommissionens förslag till nytt frödirektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Författare :Anna Olin; [2021]
  Nyckelord :European Commission; Seeds Directive; Ecological Modernization; Sustainable development; Europeiska kommissionen; Frödirektiv; Ekologisk modernisering; Hållbarhet;

  Sammanfattning : The European Commission has presented a new seed directive that better matches the EU's sustainability goals, The Green Deal. However, the EU's common agricultural policy is based on an idea which means that it is mainly large-scale agriculture that benefits from the technological development that the proposal entails. LÄS MER

 3. 3. Vad är (eko)logiskt? : En multimodal kritisk diskursanalys av hållbarhetens konstruktion

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Viktor Landén; Emma Ingemann; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; Sustainability discourse; Tradera; Myrorna; Market communication; Discourse; Critical discourse analysis; Multimodal critical discourse analysis; Ideology; Secondhand market; Thrift shop; Circular market; Hållbarhet; Hållbarhetsdiskurs; Tradera; Myrorna; Marknadskommunikation; Diskurs; Kritisk diskursanalys; Multimodal kritisk diskursanalys; Ideologi; Andrahandsmarknad; Second Hand; Cirkulär marknad;

  Sammanfattning : Hållbarhet är idag ett välanvänt begrepp som förekommer inom flera områden. Vad hållbarhet anses vara må uppfattas som självklart, men hur begreppet och diskursen konstrueras, är inte lika självklart. LÄS MER

 4. 4. Låt oss prata hållbart: Om hållbarhetsdiskurser i svensk varumärkeskommunikation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Malin Svensson; [2019]
  Nyckelord :greenwashing; hållbarhetsdiskurs; kritisk diskursanalys; paradox; retorisk bildanalys; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Uppsatsen belyser hur hållbarhetsdiskurser används inom svensk varumärkeskommunikation och diskuterar hur detta kan påverka konsumentens uppfattning av klimatfrågan. Tre övergri-pande hållbarhetsdiskurser kunde identifieras i tidigare forskning och undersöktes genom en tematisk sammanställning av hemsidekommunikation från Sveriges 20 högst rankade hållbara konsumentföretag (enligt Sustainable Brand Index™, 2019). LÄS MER

 5. 5. Urban Redevelopment in Shenzhen, China : Neoliberal Urbanism, Gentrification, and Everyday Life in Baishizhou Urban Village

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Johan Backholm; [2019]
  Nyckelord :Urban Redevelopment; Neoliberal Urbanism; Gentrification; Urban Village; China;

  Sammanfattning : Urban redevelopment is increasingly used as a policy tool for economic growth by local governments in Chinese cities, which is taking place amid rapid urbanization and in an expanding globalized economy. Along with the spatial transformation, urban redevelopment often entails socioeconomic change in the form of processes of gentrification, which is propelled by the dominance of neoliberal market-oriented policy and practice in the country. LÄS MER