Sökning: "hållbarhetsdiskurs"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet hållbarhetsdiskurs.

 1. 1. Låt oss prata hållbart: Om hållbarhetsdiskurser i svensk varumärkeskommunikation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Malin Svensson; [2019]
  Nyckelord :greenwashing; hållbarhetsdiskurs; kritisk diskursanalys; paradox; retorisk bildanalys; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Uppsatsen belyser hur hållbarhetsdiskurser används inom svensk varumärkeskommunikation och diskuterar hur detta kan påverka konsumentens uppfattning av klimatfrågan. Tre övergri-pande hållbarhetsdiskurser kunde identifieras i tidigare forskning och undersöktes genom en tematisk sammanställning av hemsidekommunikation från Sveriges 20 högst rankade hållbara konsumentföretag (enligt Sustainable Brand Index™, 2019). LÄS MER

 2. 2. Urban Redevelopment in Shenzhen, China : Neoliberal Urbanism, Gentrification, and Everyday Life in Baishizhou Urban Village

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Johan Backholm; [2019]
  Nyckelord :Urban Redevelopment; Neoliberal Urbanism; Gentrification; Urban Village; China;

  Sammanfattning : Urban redevelopment is increasingly used as a policy tool for economic growth by local governments in Chinese cities, which is taking place amid rapid urbanization and in an expanding globalized economy. Along with the spatial transformation, urban redevelopment often entails socioeconomic change in the form of processes of gentrification, which is propelled by the dominance of neoliberal market-oriented policy and practice in the country. LÄS MER

 3. 3. Medborgarfabriken: produktionen av den (o)hållbara samhällsmedborgaren i den svenska skolan?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sara Nylander; [2019]
  Nyckelord :Skola; nyliberala värden; hållbar utveckling; diskurs; makt; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vi står kanske inför en av vår tids största samhällsutmaningar då forskare menar att vi är på väg att möta den sjätte massutrotningen. Kontinuerligt rapporteras det om hur djurbestånd dör ut och om diverse klimatkatastrofer vilket till stor del beror på mänsklig aktivitet. LÄS MER

 4. 4. Att framställa hållbarhet: en studie av The H&M Group Sustainability Report 2016

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Emmie Kristoffersson; Emma Malmqvist; [2017]
  Nyckelord :Sustainability; CSR; PR; Discourses; Storytelling; Sustainability reporting; Thematic analysis; Discourse analysis; Strategic communication; Hållbarhet; Diskurser; Hållbarhetsrapportering; Tematisk analys; Diskursanalys; Strategisk kommunikation; H M; Public relations; Corporate Corporate Responsibility; Hållbarhetsrapport; Rapportering; Hållbarhetsberättelse; kommunikation; Triple bottom line; Hållbarhetsdiskurs; Social Sciences;

  Sammanfattning : It is becoming increasingly common for companies to produce separate CSR and sustainability reports. Previous studies of this communication channel has focused on the content and not on how the reports affect the perception of the company's sustainability. LÄS MER

 5. 5. "Vi vill vara ett hållbart företag i ett hållbart samhälle." : En kvalitativ studie i hur klimatbelastande företag konstruerar hållbarhet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Jenny Nilsson; Ida Vesterlund; [2017]
  Nyckelord :Sustainability communication; sustainability; discourse analysis; discourse theory; weak sustainability; strong sustainability; climate compromising hållbarhetskommunikation; hållbarhet; diskursanalys; diskursteori; svag hållbarhetsdiskurs; stark hållbarhetsdiskurs; klimatbelastande; Social Sciences;

  Sammanfattning : ”We want to be a sustainable company in a sustainable society.” A qualitative study of how climate comprimising companies construct sustainability. The aim of this study is to examine how companies in a climate compromising industry construct the concept of sustainability within its external communication. LÄS MER