Sökning: "hållbarhetskommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade ordet hållbarhetskommunikation.

 1. 1. SOM EN SAMHÄLLSHJÄLTE I EN KONTROVERSIELL BRANSCH - En kvalitativ studie om hur socialt ansvarstagande gestaltas för att legitimera en ideell organisation inom en kontroversiell bransch

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Elin Ribbing; Rönna Wernbom; [2022-02-10]
  Nyckelord :Legitimitet; diskurs; socialt ansvarstagande; ideell; kontroversiell; Corporate Social Responsibility;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att utifrån ett diskursivt perspektiv analysera hur socialt ansvarstagande kan kommuniceras i syfte att legitimera en ideell organisation som samtidigt tillhör en kontroversiell bransch. Teori: Studiens teoretiska utgångspunkt är van Leeuwens diskursiva strategier och Corporate Social Responsibility. LÄS MER

 2. 2. Anseende eller Legitimitet : En analys av hållbarhetskommunikationen från två modeföretag.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Leia Kågeson; Emma Winterhagen; [2022]
  Nyckelord :Legitimacy; Reputation; Greenwashing; Sustainability Communication; Fashion Industry; Legitimitet; Anseende; Greenwashing; Hållbarhetskommunikation; Modebranschen;

  Sammanfattning : Sustainability is a highly discussed subject in today’s society. One industry that is facing big challenges when it comes to its environmental effect is the fashion industry. The pressure to live up to the society’s norms regarding sustainability can lead to greenwashing. LÄS MER

 3. 3. Konsumenterna tolkar : En kvalitativ studie om hur konsumenterna ifrågasätter modeföretags hållbarhetskommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Niklas Lindahl; Andreas Mattsson; Shayan Gholamreza; [2022]
  Nyckelord :Sustainability communication; sustainability webpages; consumer interpretation discursive analysis; Hållbarhetskommunikation; hållbarhetssidor; konsumenttolkning diskursanalys.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Modeföretag kommunicerar alltmer om hållbarhet. En kanal för denna typ av kommunikation har blivit deras webbsidor under fliken “hållbarhet”. Tidigare forskning visar att det finns svårigheter för konsumenterna att tolka innehållet som finns på sidorna, vilket leder till att konsumenterna tolkar innehållet fritt. LÄS MER

 4. 4. "The importance of the right material" : En multimodal kritisk diskursanalys av friluftsföretagen Fjällräven, Haglöfs och Houdinis hållbarhetskommunikation på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Ludvig Wiberg; Pontus Dahl; [2022]
  Nyckelord :sustainability; multimodal critical discursive analysis; greenwashing; Instagram; Fjällräven; Haglöfs; Houdini; green marketing; branding; hållbarhet; multimodal kritisk diskursanalys; greenwashing; Instagram; Fjällräven; Haglöfs; Houdini; grön marknadsföring; varumärkesbyggande;

  Sammanfattning : Klädföretagen Fjällräven, Haglöfs och Houdini är ledande inom den svenska friluftsbranschen och toppar Sustainable Brand Index lista över de, enligt konsumenterna, mest hållbara friluftsföretagen. Trots dessa topplaceringar går det inte att bortse från det motsägelsefulla i att företagen producerar kläder, som är skadliga för den natur de är ämnade att användas i – till en målgrupp som värnar om miljön. LÄS MER

 5. 5. "Let's do good"? : En kvalitativ studie av fast fashions hållbarhetskommunikation och generation Zs kritiska blickar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Linnea Fällman; Ida Lindgren; [2022]
  Nyckelord :Generation Z; sustainability communication; fast fashion; greenwashing; critical discourse; participatory culture; NA-KD; Gina Tricot.; Generation Z; hållbarhetskommunikation; fast fashion; greenwashing; kritisk diskurs; deltagarkultur; NA-KD; Gina Tricot.;

  Sammanfattning : Title: “Let’s do good”? – a qualitative study of fast fashions sustainability communication and generation z’s critical view. In recent years, the fast fashion industry has received an abundance criticism for their negative climate impact. LÄS MER