Sökning: "hållbarhetskommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet hållbarhetskommunikation.

 1. 1. Hållbarhetshjälten – illusion eller verklighet? : En kritisk diskursanalys av McDonald’s Sveriges hållbarhetskommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Linnea Nord; Lovisa Svensson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Det hållbara hotellet : En kritisk diskursanalys av Scandic Sveriges hållbarhetskommunikation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Johan Röckner; Filippa Pihl; [2020]
  Nyckelord :Scandic Hotels; CDA; rhetoric analysis; sustainability communication;

  Sammanfattning : Sustainability communication have in the wake of a wider discussion about climate change been a subject of great exponential growth. This study, The sustainable hotel - A critical discourse analysis of Scandic Sweden´s sustainability communication, aims to present how one of the largest companies in the hotel industry in Scandinavia presents sustainability communication within their system of media. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetskommunikationens komplexa värld

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Klara Persson; Fanny Vernerson; Niklas Forslund; [2020]
  Nyckelord :CSR; Greenwashing; Hållbarhetskommunikation; Teknologiföretag; Varumärkeskapital; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. #TravelersForTheFuture : En kritisk diskursanalys av SAS miljömässiga hållbarhetskommunikation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Maja Hägglund; Ida Aho; [2020]
  Nyckelord :Critical discourse analysis; Sustainability communication; SAS; Kritisk diskursanalys; Hållbarhetskommunikation; SAS;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how a company within the aircraft industry communicates environmental sustainability. We have therefore chosen to investigate the airline SAS - partly because it is an aircraft industry and partly because the airline is criticized today for its negative environmental impact. LÄS MER

 5. 5. Gröna burgare – gröna företag? : En multimodal kritisk diskursanalys av Max, McDonald's och Burger Kings hållbarhetskommunikation.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ludwig Ernstsson; Hannes Blomkvist; [2020]
  Nyckelord :multimodal critical discourse analysis; corporate social responsibility; McDonald s; Max; Burger King; greenwashing; sustainability; communication; multimodal kritisk diskursanalys; corporate social responsibility; McDonald s; Burger King; Max; grönmålning; hållbarhet; kommunikation;

  Sammanfattning : Studien analyserar Max Burgers, McDonald’s Sverige och Burger King Sveriges reklamkampanjer för de ekologiskt hållbara produkter som återfinns i företagens produktutbud. Studiens syfte är att undersöka om, och i så fall hur, dessa snabbmatskedjor grönmålar sitt varumärke i hållbarhetskommunikationen för att öka försäljningen. LÄS MER