Sökning: "hållbarhetskrav"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet hållbarhetskrav.

 1. 1. Vilka kvaliteter upphandlas? En studie om värdering av hållbarhetskrav vid offentlig upphandling

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Fredrik Nilsson; [2019-02-07]
  Nyckelord :hållbarhetskrav; offentlig upphandling; produktifiering; värdering av kvaliteter;

  Sammanfattning : Syfte:Den här studien syftar till att bidra med ökad kunskap om hur produkter tillskrivs kvaliteter i samband med offentlig upphandling. Fokus för studien kommer att ligga på hur hållbarhetsfrågor omvandlas till kvaliteter som värderas i samband med upphandlingen. LÄS MER

 2. 2. Resilience in urban hydrology : A study of storm water management in the municipality of Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Boel Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Storm water management; Storm water; Stormwater; Blue structures; Resilience in infrastructure; Urban runoff;

  Sammanfattning : The environmental issues of storm water in the urban environment is addressed in political policies on many different governance levels. The concept of “sustainable storm water” in Europe uses the natural water cycle as a template for urban drainage, and the EU has a water framework directive (WFD) with a systems approach, using drainage basins as the starting point of all actions. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetskrav vid offentlig upphandling för ett mer hållbart samhälle : En fallstudie på Gävle Energi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Lisa Ring; Mikaela Söderberg; [2018]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; offentlig upphandling; hållbarhetskrav; hållbar upphandling;

  Sammanfattning : In today's society it is clear that the accelerating climate change comes from human activities and in particular, emissions from both traffic and industry. It has become increasingly important to defend a sustainable society and there is therefore a great need to constantly develop and secure the necessary resources. LÄS MER

 4. 4. Hur kan livsmedelsbutiker påverka matsvinnet? : En kvalitativ studie om returlogistik inom svensk dagligvaruhandel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Alexandra Sjögren; Rebecka Sundberg; [2018]
  Nyckelord :Returlogistik; hållbar livsmedelskedja; matsvinn; dagligvaruhandel; livsmedelsbutiker;

  Sammanfattning : Varje år slängs eller försvinner en tredjedel av all mat som produceras för konsumtion i världen, vilket medför stora belastningar på miljön där klimatförändringar, försurning av mark och exploatering av naturresurser är ett bidragande resultat. Detta medför även onödiga kostnader för samtliga aktörer i livsmedelskedjan, eftersom livsmedel som hade kunnat säljas och konsumeras nu har producerats förgäves. LÄS MER

 5. 5. Upphandling av rekonditionerade kontorsmöbler - En strategi för att stärka utvecklingen mot en cirkulär ekonomi

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Matilda Öhgren; [2017]
  Nyckelord :Cirkulär ekonomi; offentlig upphandling; rekonditionerade kontorsmöbler; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Although reconditioned office furniture can implicate both environmental and monetary savings for contracting authorities, it seems relatively unusual for public authorities to purchase reconditioned furniture. The aim of this study is to investigate in what way public procurement of reconditioned furniture can be used as a strategy to strengthen the development towards a circular economy. LÄS MER