Sökning: "hållbarhetsmålen SDG"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden hållbarhetsmålen SDG.

 1. 1. Förändring av hållbarhetsrapportering över tid UNDERSÖKNING AV SVENSKA BANKERS HÅLLBARHETSRAPPORTER

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Broder; Martina Eliasson; [2021-06-30]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; hållbarhetsmålen SDG; ESG; EU-taxonomin; CONI-modell.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Hållbar utveckling har fått större utbredning i samhället. Hållbarhetsredovisning har således blivit ett verktyg för företag att redovisa hur man arbetar hållbarhetsfrågor. Till följd av utvecklingen inom hållbarhet har ett flertal instrument och ramverk upprättats. LÄS MER

 2. 2. Hållbar konsumtion i Skåne

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Malin Nanhed; [2021]
  Nyckelord :global sustainability goals; negative; positive; interactions; sustainable consumption; sustainability goal 12; SDG 12; Agenda 2030; mapping tool; Sweden; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The pace of implementing the 17 global sustainability goals must increase drastically. The complexity of the goals is a challenge and mapping out interactions between them is identified as a way to explore their system properties and improve implementation. LÄS MER

 3. 3. Med hållbar destination : En fallstudie om hur Sjöfartshögskolans utbildningsprogram förhåller sig till de globala målen för hållbar utveckling 2030

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Roger Francsics; [2020]
  Nyckelord :Work environment; equal rights; education; Linnéuniversitetet; Kalmar Maritime Academy; SDG2030; social sustainability.; Arbetsmiljö; jämställdhet; utbildning; Linnéuniversitetet; Sjöfartshögskolan; SDG2030; social hållbarhet;

  Sammanfattning : Begreppet hållbar utveckling har till stor del kommit att bli synonymt med miljöpåverkan och klimatändringar. Klimatfrågorna är många och de olika transportslagens miljöpåverkan får en allt större medial uppmärksamhet i och med att handeln med varor ökar. LÄS MER

 4. 4. Educating for a sustainable future? : perceptions of bioeconomy among forestry students in Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Hanna Bernö; [2019]
  Nyckelord :circular economy; forest education; higher education for sustainable development; PerForm; survey study; bioekonomi; hållbar utveckling; jägmästare; skogsmästare; SLU; studenter;

  Sammanfattning : Unsustainable consumption has led to the crossing of several planetary boundaries, which is threatening life on this planet as we know it. To be able to cope with this challenge, CE, Circular Economy, has been introduced as a way forward. LÄS MER

 5. 5. The OSeMOSYS teaching kit – an example of open educational resources to support sustainable development

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Saga Kubulenso; [2019]
  Nyckelord :Sustainable Development; Energy Systems Analysis; Energy Modelling; OSeMOSYS; Online Learning; Capacity Building; Open Online Resources; Teaching Kit; Hållbar utveckling; Energisystemsanalys; Energimodellering; OSeMOSYS; online inlärning; kapacitetsuppbyggnad; öppna onlineresurser; utbildnings-kit.;

  Sammanfattning : This thesis explores the role of open online educational resources as a tool for building longterm capacity for Sustainable Development planning. The focus is on energy and climate mitigation related to SDG 7 and 13. LÄS MER