Sökning: "hållbarhetsrapport Diskurs"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden hållbarhetsrapport Diskurs.

 1. 1. Hur kommuniceras miljöaspekter i hållbarhetsrapporter före och efter införandet av Sveriges rapporteringskrav?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olivia Hellgren; Beatrice Skoogh; [2019-02-26]
  Nyckelord :Miljörapportering; Impression management; legitimitet; hållbarhetsrapport Diskurs; energibranschen;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: I media kan vi identifiera en miljödiskurs som för energibranschen tar sig uttryck i en oro kring framtiden och den klimatpåverkan branschen bidrar med. I december 2016 kom en ny lagreglering som fastställde att stora företag måste hållbarhetsredovisa. LÄS MER

 2. 2. Diskurser som legitimerande verktyg : En diskursanalys av hållbarhetsredovisningar inom kläd- och flygbranschen i Skandinavien

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Daniel Lam; Amel Hasanovic; [2019]
  Nyckelord :Discourse; discourse analysis; sustainability; sustainability report; legitimacy theory; stakeholder theory; institutional theory; Diskurs; diskursanalys; hållbarhet; hållbarhetsrapport; legitimitetsteori; intressentteori; institutionell teori;

  Sammanfattning : Det blir allt vanligare för företag att publicera hållbarhetsrapporter som innehåller krav från intressenter. Tidigare studier genom denna kommunikationskanal har fokuserat på innehållet och inte på hur rapporterna konstruerar företagets hållbarhet. LÄS MER