Sökning: "hållbarhetsrapport"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade ordet hållbarhetsrapport.

 1. 1. Reviewing the Non-Financial Reporting Directive : An analysis de lege lata and de lege ferenda concerning sustainability reporting obligations for undertakings in the EU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jacqueline Björklund; [2021]
  Nyckelord :Non-Financial Reporting; sustainability; non-financial information; law; accounting; eu; eu-law; NFRD; Taxonomy; disclosure; Sweden; de lege ferenda; european green deal; disclosure regulation; Non-Financial Reporting Directive; SFDR; 2014 95; 2013 34; sustainable; icke-finansiell information; hållbarhetsrapportering; hållbarhetsrapport; eu-rätt; gröna given; taxonomi; 2014 95; direktiv 2014 95;

  Sammanfattning : The Non-Financial Reporting Directive (“NFRD”),[1]is an important contributor to the European Union’s (EU) goal of creating a more sustainable future for all. By requiring large public-interest entities to report non-financial information relating to sustainability matters, the NFRD increases business transparency and gives stakeholders the opportunity to make more informed investment decisions, monitor corporate activities and initiate discussions based on current practices. LÄS MER

 2. 2. H&M:s ansvar inom textilindustrin ur ett socialt perspektiv - En riktad kvalitativ innehållsanalys av H&M:s hållbarhetsrapporter publicerade år 2009 respektive år 2019 utifrån CSR-teorin

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Melina Hägerö; [2021]
  Nyckelord :H M; CSR; CSR-teorins sociala perspektiv; H M:s hållbarhetsrapporter; arbetsvillkor; textilindustrin.; Social Sciences; Business and Economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka det multinationella företaget H&M:s två hållbarhetsrapporter publicerade år 2009 och år 2019. Detta för att se om någon förändring i deras arbete har skett för att uppnå godkända arbetsvillkor för sina textilarbetare. LÄS MER

 3. 3. Värdesätts företags rapporterade hållbarhetsinformation mer eller mindre av investerare, efter att den blivit lagstadgad?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Eva-Maria Johansson; Ann-Louise Larsson; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; sustainability performance; ESG; ESG rating; value relevance; statutory sustainability reporting; sustainability report; Hållbarhet; hållbarhetsprestanda; ESG; ESG-betyg; värderelevans; lagstadgad hållbarhetsrapportering; hållbarhetsrapport;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Värdesätts företags rapporterade hållbarhetsinformation mer eller mindre av investerare, efter att den blivit lagstadgad?  Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  Författare: Eva-Maria Johansson och Ann-Louise Larsson  Handledare: Jan Svanberg  Datum: 2021 – januari  Syfte: Företags hållbarhetsredovisning och nyttan med den för investerare, har under många år varit ett aktuellt ämne inom företagsekonomisk forskning. Flertalet tidigare studier har undersökt hur företags hållbarhetsredovisning påverkar hur ett företag värderas av investerare på kapitalmarknaden. LÄS MER

 4. 4. Är miljön värderelevant? : En studie om miljörelaterade pressmeddelandens påverkan på aktiepriser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tina Sperring; Anton Schönqvist; [2021]
  Nyckelord :Miljö; Aktiepris; Pressmeddelanden; Effektiva marknadshypotesen; Hållbarhetsrapport; Eventstudie;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker om miljörelaterade pressmeddelanden påverkar företags aktiepris. Studien undersöker även om det finns en skillnad i påverkan beroende på innehåll. Miljörelaterade pressmeddelanden delas upp i fem kategorier: Index, Utmärkelse, Produkt, Strategi och Övriga. LÄS MER

 5. 5. Jämställd styrelse – hållbart fokus? : En studie om sambandet mellan kvinnliga styrelseledamöter och kvaliteten på hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecka Andersson; Julia Nylöf; [2021]
  Nyckelord :Critical Mass; CSR; hållbarhetsrapport; kvinnliga styrelseledamöter; redovisningskvalitet; styrelsesammansättning;

  Sammanfattning : Parallellt med ökade klimatförändringar har även intresset för hållbarhet ökat vilket ställer krav på hur företag rapporterar om detta. Tidigare forskning från utlandet visar att kvinnor har en positiv påverkan på rapporteringen. LÄS MER