Sökning: "hållbarhetsredovisning kvantitativ metod"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden hållbarhetsredovisning kvantitativ metod.

 1. 1. Företagsstorlek och ESG-betyg : En kvantitativ studie om företagsstorlekens påverkan på ESG-betyget

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Inga Kemi; Anton Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :ESG-rating; company size; sustainability reporting; sustainability disclosure; SRI; ESG-betyg; företagsstorlek; hållbarhetsrapportering; hållbarhetsredovisning; SRI;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Företagsstorlek och ESG-betyg Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  Författare: Anton Samuelsson och Inga Kemi Handledare: Jan Svanberg Datum: 2021 – Januari Syfte: ESG-betygen spelar en nyckelroll som den vanligaste proxyn för hållbarhetsprestation inom hållbar finansiering. Tidigare studier visar dock att företag har incitament att vara kreativa med hållbarhetsupplysningar, som ligger till grund för ESG-betygen. LÄS MER

 2. 2. Motivet bakom frivillig redovisning : En kvantitativ studie om samvariationen mellanägarkoncentration och hållbarhetsredovisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Maria Hellsten; Lina Strand; [2021]
  Nyckelord :Sustainability Report; GRI; Ownership concentration; Quantitative content analysis; Agency theory; Legitimacy theory; Hållbarhetsredovisning; GRI; Ägarkoncentration; kvantitativ innehållsanalys; Agent-Principal teorin; Legitimitetsteorin;

  Sammanfattning : Titel: Motivet bakom frivillig redovisning: En kvantitativ studie om samvariationen mellanägarkoncentration och hållbarhetsredovisning.Författare: Maria Hellsten och Lina StrandBakgrund: Under de två senaste decennierna har stort fokus och ansvar riktats mot företagavseende deras agerande för att främja en hållbar utveckling. LÄS MER

 3. 3. Värdesätts företags rapporterade hållbarhetsinformation mer eller mindre av investerare, efter att den blivit lagstadgad?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Eva-Maria Johansson; Ann-Louise Larsson; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; sustainability performance; ESG; ESG rating; value relevance; statutory sustainability reporting; sustainability report; Hållbarhet; hållbarhetsprestanda; ESG; ESG-betyg; värderelevans; lagstadgad hållbarhetsrapportering; hållbarhetsrapport;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Värdesätts företags rapporterade hållbarhetsinformation mer eller mindre av investerare, efter att den blivit lagstadgad?  Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  Författare: Eva-Maria Johansson och Ann-Louise Larsson  Handledare: Jan Svanberg  Datum: 2021 – januari  Syfte: Företags hållbarhetsredovisning och nyttan med den för investerare, har under många år varit ett aktuellt ämne inom företagsekonomisk forskning. Flertalet tidigare studier har undersökt hur företags hållbarhetsredovisning påverkar hur ett företag värderas av investerare på kapitalmarknaden. LÄS MER

 4. 4. Speglar värderingen av företags hållbarhetsarbete verkligheten? : En kvantitativ studie av 2 332 publika bolag med G-betyg och involveringen i bolagsstyrningsskandaler.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Johanna Hedenström; Jael Sollid; [2021]
  Nyckelord :ESG; G score; Corporate governance controversies; Sustainability; Sustainability report; Legitimacy Theory; ESG; G-betyg; Bolagsstyrningsskandaler; Hållbarhet; Hållbarhetsredovisning; Legitimitetsteorin.;

  Sammanfattning :  Syfte: Medvetenheten om hållbarhetsfrågor har ökat allt mer bl.a. i samband med avslöjande av olika hållbarhetsskandaler. LÄS MER

 5. 5. Företagsstorlek och sociala kontroversers påverkan på ESG-betyget : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Rikard Fredmer; Jimmy Skott; [2021]
  Nyckelord :ESG-betyg; sociala kontroverser; företagsstorlek; hållbarhetsredovisning; SRI;

  Sammanfattning : Syfte: Kapitalmarknaden använder hållbarhetsbetyg likt ESG för att utvärdera företags hållbarhetsprestation. Grundidén bakom hållbara investeringar är att kapital ska tillfalla hållbara företag. Ifall ESG inte återspeglar företags hållbarhetsprestationer kan det leda till att världens kapitalallokering blir felaktig. LÄS MER