Sökning: "hållbarhetsredovisning"

Visar resultat 1 - 5 av 520 uppsatser innehållade ordet hållbarhetsredovisning.

 1. 1. Hållbarhetsredovisning – en hållbar affär?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Altay Hakyemez; Adrian Thorängen; Åsa Ståhlbrand; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapport; Hållbarhetsredovisning; CSP; CFP; Lönsamhet; Non-financial reporting; Sustainability; profitability; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to examine if there are financial purposes for companies to create sustainability reports, by comparing the quality of sustainability reports with profitability for swedish public companies, listed on Nasdaq OMX Stockholm, that are subject to the 6 chapter 10 § Annual Accounts Act by the year of 2018, that earlier haven’t created a sustainability report. Methodology: Quantitative research with deductive reasoning where the statistical methodology is made up of regression analysis with bivariate linear model with companies Corporate Social Performance (CSP) as independent variable and companies Corporate Financial Performance (CFP) as dependent variable. LÄS MER

 2. 2. Ensuring legitimacy trough CSR communication in the biobased sector

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Ludvig Essebro; [2020]
  Nyckelord :business ethics; corporate responsibility; corporate sustainability; forest sector; SDG; sustainability; sustainability reporting; affärsetik; företagssansvar; hållbarhetsrapportering; hållbarhetsredovisning; hållbar utveckling; skogsindustri; skogssektor;

  Sammanfattning : The importance of corporations in sustainable development has increased. With augmented expectations of responsibility from the general public, the corporation may be obligated to engage in corporate sustainability to obtain legitimacy and a social license to operate. LÄS MER

 3. 3. Hur social är energibranschen? En branschstudie av svenska energibolag och dess sociala hållbarhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktor Bergström; Rebecka Olin; Andrea Sabogal; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; sociala aspekter; energibranschen; CONI-metoden; årsredovisningslagen Sustainability reporting; social aspects; energy sector; CONI-method; Swedish accounts legislation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om 2017 års lagkrav gällande upprättandet av hållbarhetsredovisning haft en påverkan på svenska energibolag. Detta med mer specifik utgångspunkt i de sociala aspekterna och huruvida lagkravet påverkat framställningen av dessa. LÄS MER

 4. 4. Obligatorisk hållbarhetsredovisning och dess påverkan på skattebetalningsbeteendet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Annica Tiger; Lisa Uittenbogert; [2020]
  Nyckelord :CSR; hållbarhetsredovisning; EU-direktiv; skatt; skattebeteende; skatteundvikande;

  Sammanfattning : Titel: Obligatorisk hållbarhetsredovisning och dess påverkanpå skattebetalningsbeteendet Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur benägenheten att betala skatt harförändrats under perioden 2015-2018 på grund av införandet av EU-direktivet avseendeobligatorisk hållbarhetsredovisning. Metod: Studien har utgått från en deduktiv forskningsansats och en positivistiskforskningsfilosofi. LÄS MER

 5. 5. Utvecklingen av hållbarhetsredovisning : En dokumentstudie av fyra europeiska flygbolags hållbarhetsredovisning och deras utveckling mellan år 2008 och 2018

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Didi Nordberg; Westien Viktoria; [2020]
  Nyckelord :CSR; sustainability; European aviation industry; development process; GRI; TBL; Carroll’s pyramide; Stakeholder theory; literature review; CSR; hållbarhetsredovisning; europeiska flygbolag; utveckling; GRI; TBL; Carroll’s pyramid; intressentmodellen; dokumentstudie;

  Sammanfattning : Företags ansvar för deras samhällspåverkan resulterade i begreppet CSR. Företagens samhällsansvar utgörs av att minimera de negativa konsekvenserna företagets verksamhet medför ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. En aktuell bransch som vänt i fokus är flygbranschen. LÄS MER