Sökning: "hållbarhetsredovisning"

Visar resultat 1 - 5 av 749 uppsatser innehållade ordet hållbarhetsredovisning.

 1. 1. Redovisning av biologisk mångfald i skogsbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Frida Olsson; Lovisa Andersson; [2024-02-20]
  Nyckelord :Biologisk mångfald; SCA; Sveaskog; Skogsbranschen; GRI; Intressenter; Redovisningskommunikation; Hållbarhetsredovisning; Integrerad rapportering;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Hållbarhet har blivit allt mer relevant i dagens samhälle och inte minst för företag. En av branscherna i Sverige som påverkas mycket av hållbart tänkande och agerande är skogsbranschen på grund av dess storlek, betydelse och karaktär. LÄS MER

 2. 2. Frivillig hållbarhetsredovisning för svenska börsbolag : Vilka är de finansiella kännetecknen?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Henrik Engbom; Richard Heijdenberg; [2024]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; hållbarhetsrapportering;

  Sammanfattning : I Sverige är det idag lagkrav för större bolag att hållbarhetsrapportera. Däremot är det för mindre bolag helt frivilligt om de vill hållbarhetsrapportera eller inte. I framtiden så kommer lagkraven att skärpas och det kommer innebära att nästan alla börsnoterade bolag behöver hållbarhetsrapportera. LÄS MER

 3. 3. Implementering av GRI-standarder och riktlinjer: Fördelar och Utmaningar i Hållbarhetsredovisningen : En kvalitativ studie av svenska statliga företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Sofia Ivarsson; Sofie Skalberg; [2024]
  Nyckelord :Sustainability reporting; Global Reporting Initiative GRI ; Legitimacy theory; Institutional theory; Stakeholder theory; Swedish state-owned companies; Hållbarhetsredovisning; Global Reporting Initiative GRI ; Legitimitetsteorin; Institutionell teori; Intressentteorin; Svenska statliga bolag;

  Sammanfattning : Titel: Implementering av GRI-standarder och riktlinjer: Fördelar och Utmaningar i Hållbarhetsredovisningen. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. Författare: Sofia Ivarsson och Sofie Skalberg. Handledare: Jean Claude Mutiganda. LÄS MER

 4. 4. Reglering och hållbarhetsinformation i års- och hållbarhetsredovisningar : En studie av svenska börsnoterade bolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Märta Ellwén; Linnéa Vidén; [2024]
  Nyckelord :Hållbarhet; hållbarhetsrapportering; obligatorisk hållbarhetsredovisning; institutionell teori; legitimitetsteori; intressentteori;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har hållbarhetsredovisning i allt större utsträckning blivit reglerad. Denna studie undersöker hur svenska företags hållbarhetsinformation i års- och hållbarhetsredovisningar förändrats efter införandet av EU:s direktiv 2014/95/EU med efterföljande implementering i svensk lag. LÄS MER

 5. 5. Hur ESG påverkar företagens finansiella prestationeroch marknadsvärde : en studie på företag inom EU år2022

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jonatan Hansander; Lucas Melander; [2024]
  Nyckelord :ESG; Hållbarhet; Legitmitet; Lönsamhet;

  Sammanfattning : ESG information, tillsammans med övrig hållbarhetsredovisning, har för företag blivit  vanligare utifrån nya normer och regleringar som uppstått inom redovisning. Detta har  medfört en ökad mängd forskning inom området där resultaten skiljer sig från studie till  studie. LÄS MER