Sökning: "hållbarhetsredovisning"

Visar resultat 1 - 5 av 690 uppsatser innehållade ordet hållbarhetsredovisning.

 1. 1. Sambandet mellan ESG-betyg och prestation : En kvantitativ studie med 199 företag inom banksektorn i Australien, Storbritannien, USA samt EU-länderna.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Sabina Berg; Gustaf Halvardsson; [2022]
  Nyckelord :Sustainability reporting; CSR; ESG-score; E-score; S-score; G-score; performance; Hållbarhetsrapportering; CSR; ESG-betyg; E-betyg; S-betyg; G-betyg; prestation;

  Sammanfattning : Titel: Sambandet mellan ESG-betyg och prestation. Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Sabina Berg och Gustaf Halvardsson  Handledare: Jan Svanberg  Datum: 2022 – januari Syfte: I och med att hållbarhetsrapportering hamnat alltmer i fokus hos företag och intressenter, har ett växande intresse uppkommit gällande denna rapporterings påverkan på företags prestation. LÄS MER

 2. 2. Extern granskning av hållbarhetsrapporter : Rapporterande företag och revisorers syn på vad företag kan uppnå genom en granskning och vilka svårigheter som finns

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Ketema; Frida Mattsson; [2022]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; extern granskning; legitimitetsteori; intressentteori; årsredovisningslagen; GRI;

  Sammanfattning : Granskning av hållbarhetsrapporter är inte ett lagkrav, ändå anlitar många av de största företagen tredjepartsgranskare. Syftet med studien är att analysera vad svenska företag kan uppnå genom en extern granskning av deras hållbarhetsrapporter. LÄS MER

 3. 3. Intressenternas påverkan på bankernas hållbarhetsredovisning : En kvalitativ forskning från bankens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Sara Alhaj Khalifa; Shahad Jasem; Sara Özgun Bari; [2022]
  Nyckelord :bank; intressent; hållbarhetsredovisning;

  Sammanfattning : Datum: 2 juni 2022  Nivå: Kandidatuppsats Företagsekonomi   Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet  Författare: Sara Alhaj Khalifa, Shahad Jasem and Sara Özgun Bari   Titel: Hållbarhetsredovisningen påverkan på intressenternas förtroende - En kvalitativ forskning av intressenternas påverkan på bankerna Handledare: Aija Voitkane  Forskningsfråga: 1. Hur fångar banker intressenternas informationsbehov?  2. LÄS MER

 4. 4. En kvantitativ studie om sambandet mellan hållbarhetsredovisning och resultatmanipulering i en svensk kontext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Martin Lennartsson; Pär Lövgrund; [2022]
  Nyckelord :Resultatmanipulering; Hållbarhetsredovisning; CSR; ESG;

  Sammanfattning : Hållbarhet är ett ständigt aktuellt och diskuterat ämne och hur företag arbetar för att tasitt samhällsansvar likaså. Det ökade intresset och de ökade förväntningarna på företaghar lett till att fler och fler företag redovisar sitt hållbarhetsarbete vilket i sin tur harmedfört möjligheten att studera ämnet. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsredovisning i gruvbranschen : En kvalitativ studie om gruvbolags hållbarhetsredovisning i samband med en skandal

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Betsabe Perez Cancino; Iman Hussein; [2022]
  Nyckelord :Sustainability report; sustainability reporting; strategies; GRI; mining industry; scandals; corporate crisis; Hållbarhetsrapport; hållbarhetsredovisning; strategier; GRI; gruvbranschen; skandaler; företagskriser;

  Sammanfattning : Background  Previous studies show a high level of uncertainty in the mining industry. Stakeholders require transparent sustainability reports from mining companies due to the high risk of accidents. In recent years, several failures causing disastrous consequences have occured in the industry. LÄS MER