Sökning: "hållbarhetsredovisning"

Visar resultat 16 - 20 av 521 uppsatser innehållade ordet hållbarhetsredovisning.

 1. 16. Statligt och publikt ägda bolags miljöprestation : En kvantitativ studie med inriktning på informationsinsamling

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Malin Eliasson; Therese Wetterlund; [2019]
  Nyckelord :CSR; Hållbarhetsredovisning; Miljöprestation och Miljönyckeltal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fram till år 2017 var det frivilligt för alla företag att publicera en hållbarhetsredovisning, medan från år 2017 är det obligatoriskt för de företag som uppfyller storleks kraven. Däremot har statligt ägda organisationer redan sedan år 2007 haft krav på sig att följa GRI och ge ut en hållbarhetsrapport. LÄS MER

 2. 17. Utveckling av hållbarhetsredovisning : En studie om hur kommunikationen med intressenter förändrats över tid idagligvaruhandelsbranschen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Ebba Johansson; Estelle Esplund; Jenna Peroti; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 18. Jämställdhet inom revisorsprofessionen : Bidrar revisionsbyråernas reella jämställdhetsarbete till en ökad jämställdhet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Julia Hahto; Josefin Mvuanda Riström; [2019]
  Nyckelord :jämställdhet; jämställdhetsmål; jämställdhetsarbete; jämställdhetsplan; jämställdhetspolicy; hållbarhetsredovisning; diskrepans;

  Sammanfattning : Revisorsprofessionen är en profession som under en längre tid verkat som ett manligt reservat. Problematiken som infinner sig inom revisorsprofessionen är emellertid att den är könssegregerad. Kvinnorna finns främst representerade på lägre positioner. LÄS MER

 4. 19. Hållbarhetsredovisning inom modeindustrin : Funktionell eller oanvändbar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Tarik Kudra; [2019]
  Nyckelord :sustainability report; transparency; suppliers; supply chain; society´s expectations; hållbarhetsredovisning; transparens; leverantörer; försörjningskedja; samhällets förväntningar;

  Sammanfattning : Bakgrund Genom att upprätta en hållbarhetsredovisning ger företaget intressenterna en insyn i företagets verksamhet och således har företagen en chans att påverka sitt egna rykte. Haniffa & Cooke (2005) nämner att det finns ett legitimitetsgap som innebär att företagets agerande och samhällets förväntningar inte överensstämmer. LÄS MER

 5. 20. Utvecklingen inom frivillig och lagstadgad hållbarhetsrapportering : Insikt från svenska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Albin Cronhag; Felix Persson; [2019]
  Nyckelord :Sustainability report; SDG; voluntary reporting; mandatory reporting.; Hållbarhetsredovisning; SDG; frivillig rapportering; lagstadgad rapportering.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att analysera och förklara utvecklingen av den frivilliga och lagstadgade hållbarhetsredovisningen mellan år 2015 och 2018. Anledningen till detta är att frågor som rör miljön och klimatet blivit allt viktigare i dagens samhälle. LÄS MER