Sökning: "hållbarhetsredovisning"

Visar resultat 21 - 25 av 482 uppsatser innehållade ordet hållbarhetsredovisning.

 1. 21. Jämförbarhet i hållbarhetsredovisning : En studie om jämförbarhet i redovisningen av miljömässig påverkan hos svenska industriföretag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Rebecca Öberg; Moa Granséll; [2019]
  Nyckelord :Comparability; consistency; sustainability reporting; Corporate Social Responsibility; CSR; Global Reporting Initiative; GRI; Jämförbarhet; konsekvens; hållbarhetsredovisning; Corporate Social Responsibility; CSR; Global Reporting Initiative; GRI;

  Sammanfattning : Ett av de viktigaste målen med redovisning är att informationen är jämförbar över tid och mellan företag, detta möjliggör bland annat för investerare att fatta rationella beslut. Idag är det lagstadgat att stora företag ska hållbarhetsredovisa men denna rapportering är flexibel vilket försvårar jämförelser. LÄS MER

 2. 22. Strategival i hållbarhetsredovisning : En studie om förändringar i strategival när media hotar legitimiteten i ett klädföretag

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Agnes Frisk; Sabina Månsson; Josefine Zandén; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 23. Hållbarhetsredovisning under utveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Johanna Dannberg; Hanna Stenström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hållbarhetsredovisning har utvecklats under en lång tid och GRI har varit en viktig del i denna utveckling eftersom GRI är det mest använda ramverket av företag över hela världen när det gäller hållbarhetsredovisning. GRIs riktlinjer har under åren uppdaterats och 2013 kom den uppdaterade versionen G4. LÄS MER

 4. 24. Corporate Social Responsibility - banker, hållbarhetsarbete och riktlinjer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rasmus Björk; Elin Klasson; [2018-09-20]
  Nyckelord :CSR; Corporate Social Responsibility; GRI; G4; hållbarhetsredovisning; Nordea; SEB; Handelsbanken; banksektorn; Global Compact;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 25. Hållbarhetsrapportering: En studie av frivillig hållbarhetsrapportering i stora svenska företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Lönn; Gustav Petersson; [2018-08-14]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapportering; hållbarhet; företagsstorlek; årsredovisning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Hållbarhetsfrågor blir allt viktigare samtidigt som företagen har en stor påverkan på miljö och samhälle. I syfte att bekämpa klimatförändringarna och att skapa hållbara konsumtions- och produktionsmönster är det av största vikt att information om företagens hållbarhetsarbete tillgängliggörs för allmänheten. LÄS MER