Sökning: "hållbarhetsredovisning"

Visar resultat 6 - 10 av 478 uppsatser innehållade ordet hållbarhetsredovisning.

 1. 6. Hållbarhetsredovisning av aktuella samhällsfenomen - En analys av #MeToo-rörelsens avtryck i svenska och brittiska hållbarhetsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adam Tillbrandt; Frida Larsson; Johan Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Samhällsfenomen; redovisningspraktik; nationell kultur; CSR; metoo-rörelsen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: Fundamentally the purpose is to study if the metoo-movement has affected sustainability accounting in Sweden and in the UK. Using national culture and institutional theories, the more general purpose of examining the relationship between social phenomenon and accounting is carried out. Methodology: The approach consists of three stages. LÄS MER

 2. 7. En studie om relationen mellan hållbarhetsredovisning och värdering av företag : Hållbarhetsrapporterings påverkan på investerare utifrån ett signalteoretiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Johan Alin; Martin Gavelin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 8. Insiderägande, CSR och dess påverkan på skatteaggressivitet : En kvantitativ studie på 273 europeiska börsbolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Mia Hollsten; Daniel Svensson; [2019]
  Nyckelord :CSR; tax aggressiveness; insider; ownership structure; ownership concentration; CSR; skatteaggressivitet; insider; ägarstruktur; ägarkoncentration;

  Sammanfattning : Syfte: CSR är idag ett väl använt och diskuterat begrepp. Även företagsskatt är ett omdiskuterat ämne där många av de metoder som företag använder sig av för att kraftigt minska skatten kan ifrågasättas. LÄS MER

 4. 9. Processer för ökad hållbarhet : En fallstudie om hållbarhetsredovisningens roll och betydelse för Skellefteå Krafts interna hållbarhetsprocesser

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Josefine Pahlberg; Petter Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; Skellefteå Kraft;

  Sammanfattning : Den ökade miljömedvetenheten i samhället leder till högre ställda krav på företagen och styrningen av hållbarhetsarbetet har kommit att bli en överlevnadsfråga för företagen. Hållbarhetsredovisningen är ett medel som företagen kan använda för att kommunicera dess hållbarhetsarbete men även ett internt styrinstrument till att utveckla hållbarhetsprocesser inom företaget. LÄS MER

 5. 10. Försköna bilden eller beskriva verkligheten? : En studie om Impression Management i hållbarhetsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sanja Pucar; Louise Håkanson; [2019]
  Nyckelord :Impression management; hållbarhetsredovisning; kvalitativ; innehållsanalys; OIM-taktiker;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar avstamp i de ökade krav om samhällsansvar som ställs på företag. Kravenresulterar i att företagen antingen tar större ansvar eller framställer sig som att de tar störreansvar. LÄS MER