Sökning: "hållbarhetsteori"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet hållbarhetsteori.

 1. 1. Gröna tak och hållbar urban utveckling : en fallstudie av stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden i Stockholm

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Miljövetenskap; Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Författare :Sara Andersson; Lovisa Sundström; [2020]
  Nyckelord :Sustainable development; urban sustainable development; urban sustainability theory; green infrastructure and transdisciplinarity; Hållbar utveckling; urban hållbarhetsteori; hållbar stadsutveckling; grön infrastruktur; transdisciplinaritet;

  Sammanfattning : Mänskligheten står inför en framtid med klimatförändringar och utmaningar i form av återkommande värmeböljor, ökad nederbörd, urbanisering samt minskad biologisk mångfald. Det blir allt mer attraktivt att bosätta sig i städer och i kombination med befolkningsökningen sker det en snabb global urbanisering. LÄS MER

 2. 2. Hur hållbarhet kan integreras i inkubatorverksamhet och startup-företag : En designprocess och fallstudie i samarbete med Movexum

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Madelené Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Startup; Inkubator; Hållbarhet; Systematiskt arbetssätt; Designprocess; Fallstudie; Forskning om Design; Guidemanual;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete inom Design och formgivning, som är genomförd med två övergripande metoder; designprocess och fallstudie. Syftet med detta examensarbete var att utforska hur entreprenörer och inkubatorbolag systematiskt kan arbeta ekonomisk-, social-, och ekologisk hållbart från start i produkt, tjänst och företag. LÄS MER

 3. 3. Positiva fotavtryck : hur kan man använda sig av hållbarhetsteorin Cradle to Cradle?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Viktoria Enoksson; Sofie Forssell; [2015]
  Nyckelord :Cradle to Cradle; hållbarhetsteori; landskapsarkitekt; hållbar stadsutveckling; stadsplanering; hållbarhet;

  Sammanfattning : Detta kandidatexamensarbete behandlar hållbarhetsteorin cradle to cradle inom landskapsarkitektur och samhällsplanering. Arbetet syftar till att undersöka hur landskapsarkitekter kan använda sig av cradle to cradle-principer i gestaltning och planering. LÄS MER

 4. 4. Ett ökat turismflöde i Åre : Önskat eller oönskat av "lokalbefolkningen"

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Elin Börjesson; Veronica Kjaer; [2014]
  Nyckelord :Evenemang; Säsongsbaserad turism; Världsmästerskapen; Lokalbefolkning; Turist;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka om ett ökat turismflöde är önskat eller oönskat av lokalbefolkningen i Åre. Uppsatsen har haft en pendelrörelse mellan induktiv och deduktiv ansats, samt ett kvalitativt synsätt. LÄS MER