Sökning: "hållbart byggande"

Visar resultat 1 - 5 av 309 uppsatser innehållade orden hållbart byggande.

 1. 1. Konceptuell logistikmodell för planering i anläggningsbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Amanda Johansson; [2020]
  Nyckelord :Supply Chain Management; Construction Supply Chain Management; Construction and civil engineering.; Logistik; Bygglogistik; Supply Chain Management; Construction Supply Chain Management; Anläggning; Bygg- och anläggningsbranschen; Construction and civil engineering.;

  Sammanfattning : Idag har bygg- och anläggningsbranschen låg produktivitet och icke-värdeskapande aktiviteter uppgår till 30- 35% av projektets produktionskostnad. Genom en effektiv logistikhantering ökar produktiviteten och minskar slöserier och därmed byggkostnaden. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av limträ i gran och bok : En jämförelse av två limträprodukter mot varandra ur ett konstruktions- och kostnadsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Emmanouil Ek; [2019]
  Nyckelord :•BauBuche •GL70 •Glulam •GL30c •Construction comparison •Cost comparison; •BauBuche •GL70 •Limträ •GL30c •Konstruktionsjämförelse;

  Sammanfattning : Vid uppförande av konstruktioner idag vill man åstadkomma stora fria ytor, vid dessa uppföranden används oftast pelare- och balksystem. I denna studie presenteras en konstruktion uppförd i Östersund, Sverige med två olika trämaterial. LÄS MER

 3. 3. CO2-optimering av stålkonstruktioner

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Pär Svensson; [2019]
  Nyckelord :Stålkonstruktioner; koldioxidoptimering; prisoptimering;

  Sammanfattning : Förändringen av klimatet kopplat till en ökad CO2-halt i atmosfären går snabbt. Den inriktning som Sverige behöver ta för att minska och i slutändan eliminera vår klimatpåverkan anges i mål 13 i Agenda 2030. LÄS MER

 4. 4. Fuktproblematik i souterränghus : En byggnadsfysikalisk studie av grund- och väggkonstruktion i ett hus från 70-talet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Hanna Sandén; Lotta Edlund; [2019]
  Nyckelord :Moisture; split level buildings; mould; WUFI; risk construction; Fukt; souterränghus; källare; mögel; WUFI; riskkonstruktion;

  Sammanfattning : Hus byggda under 70-talet är de med störst andel problem, då byggtekniken från denna tiden inte var tillräckligt beprövad. En vanlig husmodell från 70-talet är souterränghus - en konstruktion som medför komplexa fukt- och temperaturförhållanden då väggar och golv helt eller delvis är belägna under marknivå. LÄS MER

 5. 5. Beställarens inställning till den utsläppsminskning av växthusgaser som förväntas ske i bygg- och anläggningssektorn till år 2030

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Daniel Andrésen; Kristoffer Strand; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte: Klimatförändringar har fått allt större fokus tillsammans med de drastiska åtgärder som krävs för att minska människans påverkan på klimatet. Flera aktörer inom bygg- och anläggningssektorn, både stora och små har skrivit under att jobba med utsläppsminskning av växthusgaser och nå 50% minskning fram till år 2030. LÄS MER