Sökning: "hållbart mode."

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden hållbart mode..

 1. 1. Reduktion av energiförbrukning Åtgärdsförslag hos verkstadsindustrin Cummins-Scania XPI Manufacturing

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Kirandip Kaur; Tina Soltaniha; [2022]
  Nyckelord :Scania; energy saving; engineering industry; energy reduction; implementation plan; roadmap; Scania; energibesparing; verkstadsindustrin; energireducering; implementationsplan;

  Sammanfattning : År 2020 formulerade lastbilsproducenten Scania CV AB ett mål kring att minska sin energi-förbrukning med 25% till år 2025, med energiförbrukningen för år 2020 som baslinje. Effektiviseringen är nödvändig för att lastbilsproducenten ska kunna fortsätta bedriva ett hållbart och ansvarsfullt företagande. LÄS MER

 2. 2. #SHEINHAUL – Klimathotets sämsta vän? : en analys av unga kvinnors konsumtionsvanor utifrån Instagram-hashtaggen #SHEINHAUL

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Tindra Ekroll Heurlin; Ida Ottosson; [2022]
  Nyckelord :Instagram; Fast Fashion; #SHEINHAUL; Identitet; Bourdieu.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Scrollandet på medieplattformen Instagram är numera en vardaglig rutin för många unga kvinnor. Plattformen har kommit att bli en viktig plats för bland annat stora fast fashion-företag att marknadsföra sig på. LÄS MER

 3. 3. Marknadsförings (o)förmåga att bidra till konsumtion av grönt mode : En studie om hur modeföretags gröna marknadsföring påverkar gapet mellan unga konsumenters attityder till grönt mode och deras faktiska köpintentioner.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Katarina Tronêt; Emma Jönsson; [2022]
  Nyckelord :social media marketing; attitude-behavior gap; green fashion; consumer behavior; greenwashing; grön marknadsföring; klädindustrin; det gröna gapet; konsumentbeteende; grönmattning;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate how green marketing can bridge the gap between young consumers' attitudes towards green fashion and their actual purchase intentions. In order to identify and gain an understanding of the factors that influence the effect of green marketing, a multi-research method is used (a combination of qualitative and quantitative methods). LÄS MER

 4. 4. Cykeln är nyckeln - Integrationen av cykelinfrastruktur i Malmös större kollektivtrafikknutpunkter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Jakob Mellin; [2022]
  Nyckelord :Bicycle integration; Transit hub; Infrastructure design; bicycle parking; bicycle network; Traffic conflict study; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Kombinerade cykel- och kollektivtrafikresor är en resekombination som har möjligheten att kombinera cykelns flexibilitet med den regionala kollektivtrafikens höga hastighet, för att skapa ett konkurrenskraftigt, hållbart resealternativ gentemot bilen. Genom att underlätta för kombinerade cykel- och kollektivtrafikresor har svenska städer en möjlighet att nå sina mål om att reducera trängsel och miljöutsläpp. LÄS MER

 5. 5. Cirkulär ekonomi inom modebranschen En studie över hur svenska fast fashion-företag kan arbeta cirkulärt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lina Sundqvist; Ida Pettersson; [2021-06-30]
  Nyckelord :cirkulär ekonomi; fast fashion; hållbarhet; modebranschen; circular economy; fast fashion; sustainability; fashion industry;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bearbetning och utvinning av resurser har stor påverkan på den biologiska mångfalden. Modeindustrin är en bransch som är mycket resurskrävande och har en stor negativ påverkan på både människor och miljö. LÄS MER