Sökning: "hållbart mode"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade orden hållbart mode.

 1. 1. Cirkulär ekonomi inom modebranschen En studie över hur svenska fast fashion-företag kan arbeta cirkulärt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lina Sundqvist; Ida Pettersson; [2021-06-30]
  Nyckelord :cirkulär ekonomi; fast fashion; hållbarhet; modebranschen; circular economy; fast fashion; sustainability; fashion industry;

  Sammanfattning : Background: Processing and resource extraction has a huge impact on the biological diversity.The fashion industry requires a lot of resources and has a big negative impact on both humansand the environment. Fast fashion developed in the beginning of the 1990s as a way to speedup the production and to quickly get new trends out on the market. LÄS MER

 2. 2. Fast fashion VS Hållbart mode - En kvalitativ undersökning om motsägelsen i konsumentbeteende vid konsumtion av fast fashion respektive hållbart mode

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Izabella Lipovac; Hanna Gustavsson; [2021-06-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Jag vill inte vara ett levande farthinder! En fallstudie om cykelfartsgatan som trafik lösning i Göteborg ur ett cyklistperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Aurelia Ingelvide; [2021-06-23]
  Nyckelord :Cykelfartsgata; cykelgata; cykel; täta stadsmiljöer; trafikplanering; trygghet; funktion; cykelinfrastruktur; Göteborg;

  Sammanfattning : Cities have started promoting the bicycle as a sustainable transport alternative to the car. Some of them have built bicycle streets.Bicycle streets are 30 km/h roads, where bikes are the prioritized mode of transport. Motorized vehicles and cyclists share the road where the cyclist can use the whole lane and thus determine the speed. LÄS MER

 4. 4. Hållbar utveckling i klädindustrin : KappAhls hållbarhetsarbete

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Ikram Rahmoun; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dagens modeindustri har blivit en alltmer globaliserad och komplex värdekedja. Under de senaste åren har ett större antal klädföretag valt att utlokalisera sin produktion med målet att minska kostnader, vilket har inneburit att textiltillverkningen förflyttats till låglöneländer. LÄS MER

 5. 5. Hållbart mode och socialt kapital - en explorativ fallstudie om hur hållbara modeföretag definierar och använder socialt kapital

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Sandra Löfholm; Axel From; [2021]
  Nyckelord :social capital; sustainable fashion; customer relations; eWOM; the green gap;

  Sammanfattning : The fashion industry is one of the world's most energy- and resource-intensive practices and a large contributor to global CO2 emissions. There is a desperate need for a change of fashion consumption; sustainable business practices are constantly evolving to better address the topic and provide viable alternatives. LÄS MER