Sökning: "hållfasthet sten"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden hållfasthet sten.

 1. 1. Skumglas som ballast i betong - En experimentell studie om hur betongens hållfasthet och värmekonduktivitet påverkas

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsmaterial

  Författare :Diala Chahine; Joel Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I byggbranschen förekommer ett stort antal material vilka används i 50 000 olika byggvaror. Materialets estetik samt fysiska egenskaper är faktorer som beaktas vid materialval och ett material som till stor del tillfredsställer många krav är betong. LÄS MER

 2. 2. Evaluating undrained shear strength of clay with DPSH-A - A down to earth assessment of the applicability in Scania, Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Geoteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Julia Knutsson; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The undrained shear strength of cohesive soils is an important parameter to assess in geotechnical investigations. It is normally evaluated with the cone penetration test (CPT) but problems with penetrating coarse, heterogeneous materials that is also hard, such as clay till, have pointed the interest towards other possible in-situ methods. LÄS MER

 3. 3. Kallmur av granit : dess konkurrenskraft gentemot andra stödmurar gällande stabilitet, ekonomi och livslängd

  L3-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Viktoria Martinson; Ida Persson; [2006]
  Nyckelord :granit; stödmur; kallmur; betongmur; gabioner; stödmurskonstruktioner; släntstabilitet; jordarter;

  Sammanfattning : Syftet för följande examensarbete var att undersöka möjligheterna att tillämpa en viss kallmurad stödmur i Sverige. Muren har fått en stor spridning i Norge, och används där både i vägmiljöer, stadsmiljöer och som stödmur för att ta upp landskapets varierande nivåer. I Sverige existerar inte den här typen av mur. LÄS MER