Sökning: "håltagning"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet håltagning.

 1. 1. Spikplåtsförstärkning vid stora håltagningar i homogent trä

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Joakim Seldert; [2020]
  Nyckelord :förstärkning; håltagning; trä; spikplåtar;

  Sammanfattning : Från Eurokoderna ges det inga direktiv för dimensionering och förstärkning av håltagningar i homogent trä. Svenskt träs utgåva Limträhandbok Del 2 presenterar det enda underlag för dimensioneringsalternativ som idag är begränsat för parametrar så som storlek på håltagningen och dess excentricitetsmått. LÄS MER

 2. 2. Förstärkningslösningar för en hög balk i armerad betong : Utfört i StruSoft FEM-Design 3D Structure

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik; Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Kim Kollberg; Felicia Ågren; [2020]
  Nyckelord :FEM-design; förstärkning; håltagning; armerad betongvägg; utnyttjandegrad; nedböjning; spänning;

  Sammanfattning : Byggnader uppförda i armerad betong har en lång livslängd, vilket kan medföra att samhället ställer andra krav på utformning och användning under byggnadens livslängd. Detta medför att håltagningar kan krävas för att uppfylla samhällets behov, då det inte är hållbart att riva och bygga nytt. LÄS MER

 3. 3. Produktionstekniska aspekter på återbruk av betongelement

  Master-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Elin Frennfelt; [2019]
  Nyckelord :Återbruk; återanvända; betongelement; byggproduktion; cirkulär ekonomi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The EU has established a binding target to reduce CO2 emissions by 40% by 2030, Sweden has taken one step further and has decided to be carbon neutral by 2045. 7 % of the world´s total CO2 emissions comes from concrete production which makes it a field with great potential to improvement. LÄS MER

 4. 4. Avväxling på sammansatt byggelement : Provningar med balksko och skruvar i balkfläns

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Sofia Sjölund; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lättelement AB i Örnsköldsvik tillverkar sammansatta självbärande byggelement i form av tak, väggar och bjälklag. Elementen är uppbyggda med lättbalkar som stomme och elementen fylls med isolering mellan lättbalkarna. LÄS MER

 5. 5. Prototyputveckling – Isotimber väggblock

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Grund Erik Svenn Larsson; Simon Norberg; [2017]
  Nyckelord :Isotimber; wall block; prototype; Eurokod 5; Isotimber; väggblock; prototyp; Eurokod 5;

  Sammanfattning : Träbyggande har stark historisk förankring i Sverige. För drygt ett sekel sedan sattes ett förbud in mot att bygga hus i fler än två våningar i trä på grund av den ansedda brandrisken materialet medförde. LÄS MER