Sökning: "håltagning"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet håltagning.

 1. 1. Spikplåtsförstärkning vid stora håltagningar i homogent trä

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Joakim Seldert; [2020]
  Nyckelord :förstärkning; håltagning; trä; spikplåtar;

  Sammanfattning : Från Eurokoderna ges det inga direktiv för dimensionering och förstärkning av håltagningar i homogent trä. Svenskt träs utgåva Limträhandbok Del 2 presenterar det enda underlag för dimensioneringsalternativ som idag är begränsat för parametrar så som storlek på håltagningen och dess excentricitetsmått. LÄS MER

 2. 2. Håltagning i stålbalkar : Dimensioneringsverktyg för konstruktörer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Channa Lönne; [2020]
  Nyckelord :Stål; Konstruktion; Håltagning; Beräkningsverktyg; Excel; Balk;

  Sammanfattning : Denna rapport redogör för framtagandet av ett dimensioneringsverktyg med syfte att förenkla arbetet för konstruktörer gällande håltagningar i I-balkar av stål. Examensarbetet inom byggteknik om 15 hp utfördes under våren 2020 vid Uppsala Universitet. LÄS MER

 3. 3. Pappersarbete. : En undersökning av sinnliga erfarenheter i en hantverksmässig lärprocess.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Åsa Boström; [2020]
  Nyckelord :papper; bokbinderi; lärprocesser; processens dialog; transaktanter;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka papper som hantverksmaterial och de sinnliga erfarenheter som framträder i mötet med papper specifikt genom bokbinderi. Jag har sökt svaren på tre frågor som formulerats:Vilka moment är de mest grundläggande i arbete med papper?Vilka sinnliga erfarenheter framträder i den hantverksmässiga lärprocessen av att binda böcker?Hur kan processen att binda böcker beskrivas i termer av lärande?I undersökningen framstod fem moment som grundläggande i arbete med papper. LÄS MER

 4. 4. Förstärkningslösningar för en hög balk i armerad betong : Utfört i StruSoft FEM-Design 3D Structure

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik; Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Kim Kollberg; Felicia Ågren; [2020]
  Nyckelord :FEM-design; förstärkning; håltagning; armerad betongvägg; utnyttjandegrad; nedböjning; spänning;

  Sammanfattning : Byggnader uppförda i armerad betong har en lång livslängd, vilket kan medföra att samhället ställer andra krav på utformning och användning under byggnadens livslängd. Detta medför att håltagningar kan krävas för att uppfylla samhällets behov, då det inte är hållbart att riva och bygga nytt. LÄS MER

 5. 5. Produktionstekniska aspekter på återbruk av betongelement

  Master-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Elin Frennfelt; [2019]
  Nyckelord :Återbruk; återanvända; betongelement; byggproduktion; cirkulär ekonomi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The EU has established a binding target to reduce CO2 emissions by 40% by 2030, Sweden has taken one step further and has decided to be carbon neutral by 2045. 7 % of the world´s total CO2 emissions comes from concrete production which makes it a field with great potential to improvement. LÄS MER