Sökning: "håravfall"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet håravfall.

 1. 1. När normen hänger på håret

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linda Jansson Boberg; Caroline Cloov; [2019]
  Nyckelord :Kvinnor; håravfall; cancer; cytostatikabehandling; samhällets norm; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Håravfall vid cytostatikabehandling kan vara traumatiskt, både på grund av att det är kopplat till den cancersjuka kvinnas identitet, men även för att det oftast inte stämmer överens med normerna kring en kvinnas utseende. Det finns mycket forskning kring upplevelsen av att tappa sitt hår under cytostatikabehandling, men bara ett begränsat antal studier om hur kvinnor bemästrar håravfallet. LÄS MER

 2. 2. Sexuell hälsa efter bröstcancer : En litteraturöversikt om kvinnors behov av information

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Josefin Kuyumcuoglu; Malin Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Bröstcancer; kvinnors upplevelse; sexuell hälsa; behov av information.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige. Vid behandling av bröstcancer är de mest förekommande biverkningarna håravfall, vaginal torrhet, smärta vid samlag, fertilitet och mastektomi. Dessa biverkningar kan påverka kvinnans sexuella hälsa och livskvalité. LÄS MER

 3. 3. Vilken effekt har olika typer av immunsuppressiv behandling vid de autoimmuna hudsjukdomarna alopecia areata och vitiligo? : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Eleonor Johnsson; [2019]
  Nyckelord :alopecia areata; vitiligo; autoimmun hudsjukdom; immunsuppressiv läkemedelsbehandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människans försvar mot omvärlden och patogena mikrober består av ett väl utvecklat immunsystem innehållande det medfödda immunsystemet, innate, som inte förändras nämnbart över tid samt det adaptiva immunsystemet som skapar minnesceller efter immunrespons på peptidantigen. Det medfödda immunsystemets receptorer binder främmande strukturer och agerar snabbt genom att skapa inflammatorisk respons. LÄS MER

 4. 4. Personers upplevelser av strålbehandling i samband med en cancersjukdom : En litteraturstudie baserad på patografier

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Awang Lindell; Ida Moberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Strålbehandling är en av det vanligaste och viktigaste behandlingsmetoderna vid cancer. Var tredje person i Sverige drabbas någon gång under sin livstid av cancer. Strålbehandlingen orsakar vanligtvis fysiska och psykosociala problem. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av cytostatikabehandling hos kvinnor med bröstcancer : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Angelica Faal; Sara Jill Maria-Louisa Yasemani; [2018]
  Nyckelord :Bröstcancer; cytostikabehandling; kvalitativ innehållsanalys; kvinnor; litteraturstudie; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Bröstcancer är den vanligaste cancern hos kvinnor. Behandlingen är framförallt kirurgisk men många kvinnor behöver kompletterande behandling med cytostatika. Cytostatika påverkar inte bara cancercellerna utan även friska celler påverkas, vilket kan leda till besvärande biverkningar. LÄS MER