Sökning: "håravfall"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet håravfall.

 1. 1. Min levda kropp : Kvinnors upplevelser av förändringar i deras levda kropp i samband med bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Beatrice Edberg; Linnea Öberg; [2020]
  Nyckelord :Breast cancer; Fatigue; Lived body; Sexuality; Suffering; Bröstcancer; Fatigue; Levd kropp; Lidande; Sexualitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är vanligt i Sverige. Behandlingar vid bröstcancer leder till biverkningar som påverkar kvinnors levda kropp och sexualitet vilket skapar ett stort lidande. Det är sjuksköterskan ansvar att förebygga och lindra lidande. LÄS MER

 2. 2. ”Det här är ju inte jag liksom” : En kvalitativ intervjustudie om hur självbilden hos kvinnor påverkas av att genomgå en cytostatikabehandling mot bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Annie Lindgren; [2020]
  Nyckelord :Breast cancer; Chemotherapy treatment; Hair loss; Self-image; Treatment; Bröstcancer; Cytostatikabehandling; Håravfall; Självbild; Bemötande;

  Sammanfattning : The aim of this study was to research how the self-image of women changes after a chemotherapy treatment for breast cancer. Previous research has been focusing on the implications of hair loss in relation to self-image, in this study more aspects of self-image in relation to a chemotherapy treatment is being researched. LÄS MER

 3. 3. Behandling av androgen alopeci med 5α-reduktashämmarna finasterid och dutasterid samt dess biverkningar.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Viktor Engström; [2020]
  Nyckelord :Androgen alopeci; Finasterid; Dutasterid; MPHL;

  Sammanfattning : Bakgrund: Androgen alopeci är ett tillstånd där individen tappar hår även kallat ärftligt håravfall. Utseende idag är mycket viktig och androgen alopeci i tidig ålder kan påverka självförtroende hos en individ. Det kan leda till sämre livskvalitet samt depression och stress. LÄS MER

 4. 4. Hasskador hos svenska mjölkkor : Förekomst i sju besättningar under ett års tid

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Tove Svanberg; [2020]
  Nyckelord :Mjölkkor; Hasskador;

  Sammanfattning : Hasskador, i form av håravfall, krustor, sår och svullnader är vanligt förekommande hos mjölkkor, i Sverige och i världen. Hasskador orsakas av upprepat trauma, tryck och friktion mot hasen och utvecklingen av skadorna beskrivs ofta som en progressiv process, som börjar med håravfall och inflammation och där skadan kan utvecklas till krustor, öppna sår och kraftig svullnad. LÄS MER

 5. 5. När normen hänger på håret

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linda Jansson Boberg; Caroline Cloov; [2019]
  Nyckelord :Kvinnor; håravfall; cancer; cytostatikabehandling; samhällets norm; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Håravfall vid cytostatikabehandling kan vara traumatiskt, både på grund av att det är kopplat till den cancersjuka kvinnas identitet, men även för att det oftast inte stämmer överens med normerna kring en kvinnas utseende. Det finns mycket forskning kring upplevelsen av att tappa sitt hår under cytostatikabehandling, men bara ett begränsat antal studier om hur kvinnor bemästrar håravfallet. LÄS MER